Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gelatin dessert և Reesesticks սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gelatin dessert vs Reesesticks infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +857.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +900%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2350%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4114.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +9800%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +69.5%
հավասար Ֆոսֆոր - 144
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +857.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +900%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2350%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4114.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +9800%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +69.5%
հավասար Ֆոսֆոր - 144

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +4233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +143.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +40344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +3042.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +7900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +705.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +4233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +143.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +40344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +3042.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +7900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +705.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +63.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +60%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +207.1%
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +63.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +60%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +207.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gelatin dessert Reesesticks
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gelatin dessert Reesesticks Opinion
Զուտ ածխաջրեր 90.5g 52.08g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 7.8g 9.53g Reesesticks
Ճարպեր 0g 31.34g Reesesticks
Ածխաջրեր 90.5g 55.38g Gelatin dessert
Կալորիականություն 381kcal 521kcal Reesesticks
Շաքար 86.04g 40.33g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 0g 3.3g Reesesticks
Կալցիում 3mg 70mg Reesesticks
Երկաթ 0.13mg 1.3mg Reesesticks
Մագնեզիում 2mg 49mg Reesesticks
Ֆոսֆոր 141mg 144mg Reesesticks
Կալիում 7mg 295mg Reesesticks
Նատրիում 466mg 264mg Reesesticks
Ցինկ 0.01mg 0.99mg Reesesticks
Պղինձ 0.118mg 0.2mg Reesesticks
Մանգան 0.011mg 0mg Gelatin dessert
Սելեն 6.7µg 0.7µg Gelatin dessert
Վիտամին A 0IU 58IU Reesesticks
Վիտամին A, RAE 0µg 14µg Reesesticks
Վիտամին E 0mg 2.77mg Reesesticks
Վիտամին C 0mg 0.6mg Reesesticks
Վիտամին B1 0.003mg 0.13mg Reesesticks
Վիտամին B2 0.041mg 0.1mg Reesesticks
Վիտամին B3 0.009mg 3.64mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.014mg 0.44mg Reesesticks
Վիտամին B6 0.001mg 0.08mg Reesesticks
Folate, total 3µg 40µg Reesesticks
Վիտամին B12 0µg 0.15µg Reesesticks
Choline, total 3.5mg 28.2mg Reesesticks
Վիտամին K 0µg 5.9µg Reesesticks
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Խոլեստերին 0mg 6mg Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 0g 13.21g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 10.82g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 4.68g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gelatin dessert Reesesticks
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gelatin dessert
24%
Reesesticks
Mineral Summary Score
21%
Gelatin dessert
32%
Reesesticks

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 45.71g)
Which food is lower in Նատրիում?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Նատրիում (difference - 202mg)
Which food is lower in glycemic index?
Reesesticks
Reesesticks is lower in glycemic index (difference - 53)
Which food is richer in minerals?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 13.21g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients
  2. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: