Foodstruct
Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Kumquat և Carambola սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Kumquat and Carambola different?

  • Kumquat has more Բջջանյութ(Fiber), Վիտամին C, Երկաթ, Կալցիում, and Վիտամին B2 than Carambola.
  • Daily need coverage for Բջջանյութ(Fiber) from Kumquat is 15% higher.
  • Kumquat contains 21 times more Կալցիում than Carambola. While Kumquat contains 62mg of Կալցիում, Carambola contains only 3mg.
  • Carambola has less Շաքար.

Kumquats, raw and Carambola, (starfruit), raw are the varieties used in this article.

Infographic

Kumquat vs Carambola infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +975%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1966.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +39.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +41.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +44.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80%
Երկաթ Կալցիում Կալիում Մագնեզիում Պղինձ Ցինկ Ֆոսֆոր Նատրիում 33% 19% 17% 15% 32% 5% 9% 2%
Երկաթ Կալցիում Կալիում Մագնեզիում Պղինձ Ցինկ Ֆոսֆոր Նատրիում 3% 1% 12% 8% 46% 4% 6% 1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +975%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1966.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +39.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +41.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +44.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +27.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +375.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +164.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +462.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +16.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +111.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +41.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +88%
հավասար Վիտամին E - 0.15
Վիտամին C Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Վիտամին B12 Վիտամին K Folate, total 147% 18% 3% 0% 10% 21% 9% 13% 9% 0% 0% 13%
Վիտամին C Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Վիտամին B12 Վիտամին K Folate, total 115% 4% 3% 0% 4% 4% 7% 24% 4% 0% 0% 9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +27.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +375.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +164.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +462.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +16.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +111.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +41.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +88%
հավասար Վիտամին E - 0.15

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Kumquat Carambola
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Kumquat Carambola Opinion
Կալորիականություն 71kcal 31kcal Kumquat
Սպիտակուցներ 1.88g 1.04g Kumquat
Ճարպեր 0.86g 0.33g Kumquat
Վիտամին C 43.9mg 34.4mg Kumquat
Զուտ ածխաջրեր 9.4g 3.93g Kumquat
Ածխաջրեր 15.9g 6.73g Kumquat
Խոլեստերին 0mg 0mg
Վիտամին D 0IU 0IU
Երկաթ 0.86mg 0.08mg Kumquat
Կալցիում 62mg 3mg Kumquat
Կալիում 186mg 133mg Kumquat
Մագնեզիում 20mg 10mg Kumquat
Շաքար 9.36g 3.98g Carambola
Բջջանյութ(Fiber) 6.5g 2.8g Kumquat
Պղինձ 0.095mg 0.137mg Carambola
Ցինկ 0.17mg 0.12mg Kumquat
Օսլա g g
Ֆոսֆոր 19mg 12mg Kumquat
Նատրիում 10mg 2mg Carambola
Վիտամին A 290IU 61IU Kumquat
Վիտամին E 0.15mg 0.15mg
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին B1 0.037mg 0.014mg Kumquat
Վիտամին B2 0.09mg 0.016mg Kumquat
Վիտամին B3 0.429mg 0.367mg Kumquat
Վիտամին B5 0.208mg 0.391mg Carambola
Վիտամին B6 0.036mg 0.017mg Kumquat
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 0µg 0µg
Folate, total 17µg 12µg Kumquat
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.103g 0.019g Carambola
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.154g 0.03g Kumquat
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.171g 0.184g Carambola
Տրիպտոֆան mg 0.008mg Carambola
Տրեոնին mg 0.044mg Carambola
Իզոլեյցին mg 0.044mg Carambola
Լեյցին mg 0.077mg Carambola
Լիզին mg 0.077mg Carambola
Մեթիոնին mg 0.021mg Carambola
Ֆենիլալանին mg 0.037mg Carambola
Վալին mg 0.05mg Carambola
Հիստիդին mg 0.008mg Carambola
Ֆրուկտոզա g g

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Kumquat Carambola
Low Կալորիականություն diet ok
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
20
Kumquat
14
Carambola
Mineral Summary Score
16
Kumquat
10
Carambola

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
11%
Kumquat
6%
Carambola
Carbohydrates
16%
Kumquat
7%
Carambola
Fats
4%
Kumquat
2%
Carambola

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Kumquat
Kumquat is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is cheaper?
Kumquat
Kumquat is cheaper (difference - $1.8)
Which food is richer in minerals?
Kumquat
Kumquat is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Kumquat
Kumquat is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Carambola
Carambola is lower in Շաքար (difference - 5.38g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carambola
Carambola is lower in Նատրիում (difference - 8mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Carambola
Carambola is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.084g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Kumquat - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168154/nutrients
  2. Carambola - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171715/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: