Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Longan և Carambola սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Important differences between Longan and Carambola

  • Longan has more Վիտամին C, and Վիտամին B2, however Carambola is richer in Բջջանյութ(Fiber).
  • Longan's daily need coverage for Վիտամին C is 55% more.
  • Longan contains 9 times more Վիտամին B2 than Carambola. Longan contains 0.14mg of Վիտամին B2, while Carambola contains 0.016mg.

The food varieties used in the comparison are Longans, raw and Carambola, (starfruit), raw.

Infographic

Longan vs Carambola infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +75%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +100%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +23.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +140%
հավասար Մագնեզիում - 10
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 1% 5% 8% 9% 24% 0% 2% 57%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 1% 3% 8% 6% 12% 1% 4% 46%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +75%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +100%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +23.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +140%
հավասար Մագնեզիում - 10

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Longan
3
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +144.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +121.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +775%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +22.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 280% 8% 33% 6% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 3% 0% 115% 4% 4% 7% 24% 4% 9% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +144.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +121.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +775%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +22.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Longan Carambola
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in glycemic index Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Longan Carambola Opinion
Զուտ ածխաջրեր 14.04g 3.93g Longan
Սպիտակուցներ 1.31g 1.04g Longan
Ճարպեր 0.1g 0.33g Carambola
Ածխաջրեր 15.14g 6.73g Longan
Կալորիականություն 60kcal 31kcal Longan
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g 3.98g Longan
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 2.8g Carambola
Կալցիում 1mg 3mg Carambola
Երկաթ 0.13mg 0.08mg Longan
Մագնեզիում 10mg 10mg
Ֆոսֆոր 21mg 12mg Longan
Կալիում 266mg 133mg Longan
Նատրիում 0mg 2mg Longan
Ցինկ 0.05mg 0.12mg Carambola
Պղինձ 0.169mg 0.137mg Longan
Վիտամին A IU 61IU Carambola
Վիտամին E mg 0.15mg Carambola
Վիտամին D IU 0IU Carambola
Վիտամին D µg 0µg Carambola
Վիտամին C 84mg 34.4mg Longan
Վիտամին B1 0.031mg 0.014mg Longan
Վիտամին B2 0.14mg 0.016mg Longan
Վիտամին B3 0.3mg 0.367mg Carambola
Վիտամին B5 mg 0.391mg Carambola
Վիտամին B6 mg 0.017mg Carambola
Folate, total µg 12µg Carambola
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg 0µg Carambola
Տրիպտոֆան mg 0.008mg Carambola
Տրեոնին 0.034mg 0.044mg Carambola
Իզոլեյցին 0.026mg 0.044mg Carambola
Լեյցին 0.054mg 0.077mg Carambola
Լիզին 0.046mg 0.077mg Carambola
Մեթիոնին 0.013mg 0.021mg Carambola
Ֆենիլալանին 0.03mg 0.037mg Carambola
Վալին 0.058mg 0.05mg Longan
Հիստիդին 0.012mg 0.008mg Longan
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ g 0.019g Longan
Մոնոչհագեցած ճարպ g 0.03g Carambola
Պոլիչհագեցած ճարպ g 0.184g Carambola

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Longan Carambola
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
27
Longan
14
Carambola
Mineral Summary Score
13
Longan
10
Carambola

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
8%
Longan
6%
Carambola
Carbohydrates
15%
Longan
7%
Carambola
Fats
0%
Longan
2%
Carambola

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Longan
Longan is lower in Շաքար (difference - 3.98g)
Which food is lower in Նատրիում?
Longan
Longan is lower in Նատրիում (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Longan
Longan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.019g)
Which food is cheaper?
Longan
Longan is cheaper (difference - $0.4)
Which food is richer in vitamins?
Carambola
Carambola is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (45)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Longan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169089/nutrients
  2. Carambola - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171715/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: