Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Longan և Mamey Sapote սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Longan vs Mamey Sapote infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1700%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +70.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +280%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +26%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +292.3%
հավասար Մագնեզիում - 11
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 8% 9% 24% 0% 2% 57% 7% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 30% 8% 12% 41% 1% 6% 71% 27% 0%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1700%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +70.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +280%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +26%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +292.3%
հավասար Մագնեզիում - 11

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Longan
3
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +265.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +138.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +20.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +377.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 280% 8% 33% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 43% 0% 77% 4% 27% 27% 24% 167% 6% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +265.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +138.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +20.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +377.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +27.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +360%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +112%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +60%
15% 83%
Սպիտակուցներ: 1.31 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 15.14 գ
Ջուր: 82.75 գ
Այլ: 0.7 գ
32% 65%
Սպիտակուցներ: 1.45 գ
Ճարպեր: 0.46 գ
Ածխաջրեր: 32.1 գ
Ջուր: 64.87 գ
Այլ: 1.12 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +27.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +360%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +112%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +60%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Longan Mamey Sapote
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Longan Mamey Sapote Opinion
Զուտ ածխաջրեր 14.04g 26.7g Mamey Sapote
Սպիտակուցներ 1.31g 1.45g Mamey Sapote
Ճարպեր 0.1g 0.46g Mamey Sapote
Ածխաջրեր 15.14g 32.1g Mamey Sapote
Կալորիականություն 60kcal 124kcal Mamey Sapote
Օսլա 6.33g Mamey Sapote
Ֆրուկտոզա 7.66g Mamey Sapote
Շաքար 20.14g Longan
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 5.4g Mamey Sapote
Կալցիում 1mg 18mg Mamey Sapote
Երկաթ 0.13mg 0.78mg Mamey Sapote
Մագնեզիում 10mg 11mg Mamey Sapote
Ֆոսֆոր 21mg 26mg Mamey Sapote
Կալիում 266mg 454mg Mamey Sapote
Նատրիում 0mg 7mg Longan
Ցինկ 0.05mg 0.19mg Mamey Sapote
Պղինձ 0.169mg 0.213mg Mamey Sapote
Մանգան 0.052mg 0.204mg Mamey Sapote
Վիտամին A 143IU Mamey Sapote
Վիտամին A, RAE 7µg Mamey Sapote
Վիտամին E 2.11mg Mamey Sapote
Վիտամին C 84mg 23mg Longan
Վիտամին B1 0.031mg 0.013mg Longan
Վիտամին B2 0.14mg 0.116mg Longan
Վիտամին B3 0.3mg 1.432mg Mamey Sapote
Վիտամին B5 0.397mg Mamey Sapote
Վիտամին B6 0.72mg Mamey Sapote
Folate, total 7µg Mamey Sapote
Տրիպտոֆան 0.049mg Mamey Sapote
Տրեոնին 0.034mg 0.085mg Mamey Sapote
Իզոլեյցին 0.026mg 0.061mg Mamey Sapote
Լեյցին 0.054mg 0.073mg Mamey Sapote
Լիզին 0.046mg 0.073mg Mamey Sapote
Մեթիոնին 0.013mg 0.024mg Mamey Sapote
Ֆենիլալանին 0.03mg 0.061mg Mamey Sapote
Վալին 0.058mg 0.073mg Mamey Sapote
Հիստիդին 0.012mg 0.049mg Mamey Sapote
Հագեցած ճարպ 0.169g Longan
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.102g Mamey Sapote
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.097g Mamey Sapote
18:2 n-6 c,c 0.011g Mamey Sapote
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.082g Mamey Sapote

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Longan Mamey Sapote
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
25%
Longan
29%
Mamey Sapote
Mineral Summary Score
11%
Longan
20%
Mamey Sapote

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Mamey Sapote
Mamey Sapote is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is lower in Շաքար?
Longan
Longan is lower in Շաքար (difference - 20.14g)
Which food is lower in Նատրիում?
Longan
Longan is lower in Նատրիում (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Longan
Longan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.169g)
Which food is cheaper?
Longan
Longan is cheaper (difference - $1.6)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Longan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169089/nutrients
  2. Mamey Sapote - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167760/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: