Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Lychee և Tamarind սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the main differences between Lychee and Tamarind?

  • Lychee is richer in Վիտամին C, and Պղինձ, yet Tamarind is richer in Վիտամին B1, Երկաթ, Մագնեզիում, Բջջանյութ(Fiber), Կալիում, Ֆոսֆոր, Վիտամին B3, and Կալցիում.
  • Lychee's daily need coverage for Վիտամին C is 76% higher.
  • Lychee has 2 times more Պղինձ than Tamarind. Lychee has 0.148mg of Պղինձ, while Tamarind has 0.086mg.

We used Litchis, raw and Tamarinds, raw types in this comparison.

Infographic

Lychee vs Tamarind infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +72.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1380%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +803.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +820%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +264.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +267.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +42.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 2% 12% 8% 14% 16% 1% 2% 50%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 23% 105% 66% 49% 56% 4% 3% 29%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +72.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1380%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +803.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +820%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +264.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +267.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +42.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Lychee
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1942.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +51.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +3790.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +133.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +221.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +600%
հավասար Folate, total - 14
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 2% 0% 239% 3% 15% 12% 0% 24% 11% 0% 1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 2% 0% 12% 108% 36% 37% 9% 16% 11% 0% 7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1942.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +51.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +3790.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +133.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +221.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +600%
հավասար Folate, total - 14

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Lychee Tamarind
Rich in minerals ok
Lower in glycemic index ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Lychee Tamarind Opinion
Զուտ ածխաջրեր 15.23g 57.4g Tamarind
Սպիտակուցներ 0.83g 2.8g Tamarind
Ճարպեր 0.44g 0.6g Tamarind
Ածխաջրեր 16.53g 62.5g Tamarind
Կալորիականություն 66kcal 239kcal Tamarind
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 15.23g 38.8g Lychee
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 5.1g Tamarind
Կալցիում 5mg 74mg Tamarind
Երկաթ 0.31mg 2.8mg Tamarind
Մագնեզիում 10mg 92mg Tamarind
Ֆոսֆոր 31mg 113mg Tamarind
Կալիում 171mg 628mg Tamarind
Նատրիում 1mg 28mg Lychee
Ցինկ 0.07mg 0.1mg Tamarind
Պղինձ 0.148mg 0.086mg Lychee
Վիտամին A 0IU 30IU Tamarind
Վիտամին A, RAE 0µg 2µg Tamarind
Վիտամին E 0.07mg 0.1mg Tamarind
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 71.5mg 3.5mg Lychee
Վիտամին B1 0.011mg 0.428mg Tamarind
Վիտամին B2 0.065mg 0.152mg Tamarind
Վիտամին B3 0.603mg 1.938mg Tamarind
Վիտամին B5 mg 0.143mg Tamarind
Վիտամին B6 0.1mg 0.066mg Lychee
Folate, total 14µg 14µg
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 0.4µg 2.8µg Tamarind
Տրիպտոֆան 0.007mg 0.018mg Tamarind
Տրեոնին mg mg
Իզոլեյցին mg mg
Լեյցին mg mg
Լիզին 0.041mg 0.139mg Tamarind
Մեթիոնին 0.009mg 0.014mg Tamarind
Ֆենիլալանին mg mg
Վալին mg mg
Հիստիդին mg mg
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.099g 0.272g Lychee
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.12g 0.181g Tamarind
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.132g 0.059g Lychee

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Lychee Tamarind
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
25
Lychee
20
Tamarind
Mineral Summary Score
13
Lychee
41
Tamarind

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
5%
Lychee
17%
Tamarind
Carbohydrates
17%
Lychee
63%
Tamarind
Fats
2%
Lychee
3%
Tamarind

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Tamarind
Tamarind is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Tamarind
Tamarind is lower in glycemic index (difference - 25)
Which food is richer in vitamins?
Tamarind
Tamarind is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Lychee
Lychee is lower in Շաքար (difference - 23.57g)
Which food is lower in Նատրիում?
Lychee
Lychee is lower in Նատրիում (difference - 27mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Lychee
Lychee is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.173g)
Which food is cheaper?
Lychee
Lychee is cheaper (difference - $1.7)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Lychee - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169086/nutrients
  2. Tamarind - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167763/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: