Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել M&Ms Peanut և Molasses սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

M&Ms Peanut vs Molasses infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +512.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +506.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +101%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +306.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +250.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +321.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +130.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +334.1%
հավասար Պղինձ - 0.487
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 44% 50% 82% 31% 7% 48% 169% 87% 23%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 62% 177% 173% 14% 130% 5% 8% 163% 200% 98%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +512.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +506.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +101%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +306.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +250.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +321.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +130.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +334.1%
հավասար Պղինձ - 0.487

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +53.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +5200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +261.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +180.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +28.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +644.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 57% 0% 0% 16% 25% 64% 38% 21% 42% 40% 21% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 11% 1% 18% 49% 155% 0% 0% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +53.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +5200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +261.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +180.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +28.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +644.4%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +26030%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +23.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +781.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +146.3%
10% 26% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 9.57 գ
Ճարպեր: 26.13 գ
Ածխաջրեր: 60.48 գ
Ջուր: 2.48 գ
Այլ: 1.34 գ
75% 22% 3%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 74.73 գ
Ջուր: 21.87 գ
Այլ: 3.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +26030%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +23.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +781.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +146.3%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +25168.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +6812%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.8%
47% 37% 16%
Հագեցած ճարպ: 10.169 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.086 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.456 գ
18% 32% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.032 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.05 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +25168.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +6812%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
M&Ms Peanut Molasses
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient M&Ms Peanut Molasses Opinion
Զուտ ածխաջրեր 56.78g 74.73g Molasses
Սպիտակուցներ 9.57g 0g M&Ms Peanut
Ճարպեր 26.13g 0.1g M&Ms Peanut
Ածխաջրեր 60.48g 74.73g Molasses
Կալորիականություն 515kcal 290kcal M&Ms Peanut
Ֆրուկտոզա 12.79g Molasses
Շաքար 50.75g 74.72g M&Ms Peanut
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 0g M&Ms Peanut
Կալցիում 102mg 205mg Molasses
Երկաթ 1.16mg 4.72mg Molasses
Մագնեզիում 69mg 242mg Molasses
Ֆոսֆոր 190mg 31mg M&Ms Peanut
Կալիում 347mg 1464mg Molasses
Նատրիում 50mg 37mg Molasses
Ցինկ 1.76mg 0.29mg M&Ms Peanut
Պղինձ 0.505mg 0.487mg M&Ms Peanut
Մանգան 0.664mg 1.53mg Molasses
Սելեն 4.1µg 17.8µg Molasses
Վիտամին A 74IU 0IU M&Ms Peanut
Վիտամին A, RAE 22µg 0µg M&Ms Peanut
Վիտամին E 2.85mg 0mg M&Ms Peanut
Վիտամին B1 0.063mg 0.041mg M&Ms Peanut
Վիտամին B2 0.106mg 0.002mg M&Ms Peanut
Վիտամին B3 3.362mg 0.93mg M&Ms Peanut
Վիտամին B5 0.627mg 0.804mg Molasses
Վիտամին B6 0.09mg 0.67mg Molasses
Folate, total 55µg 0µg M&Ms Peanut
Վիտամին B12 0.32µg 0µg M&Ms Peanut
Choline, total 37.3mg 13.3mg M&Ms Peanut
Վիտամին K 3µg 0µg M&Ms Peanut
Խոլեստերին 8mg 0mg Molasses
Տրանս ճարպ 0.328g Molasses
Հագեցած ճարպ 10.169g 0.018g Molasses
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.086g 0.032g M&Ms Peanut
Պոլիչհագեցած ճարպ 3.456g 0.05g M&Ms Peanut

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
M&Ms Peanut Molasses
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
26%
M&Ms Peanut
18%
Molasses
Mineral Summary Score
57%
M&Ms Peanut
103%
Molasses

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Molasses
Molasses is lower in Նատրիում (difference - 13mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Molasses
Molasses is lower in Խոլեստերին (difference - 8mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Molasses
Molasses is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.151g)
Which food is lower in Շաքար?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Շաքար (difference - 23.97g)
Which food is lower in glycemic index?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in glycemic index (difference - 33)
Which food is cheaper?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is cheaper (difference - $2)
Which food is richer in vitamins?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is relatively richer in vitamins
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. M&Ms Peanut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169582/nutrients
  2. Molasses - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168820/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: