Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել M&Ms Peanut և Reeses cups սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

M&Ms Peanut vs Reeses cups infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +30.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +11.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +18%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -86%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +110.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +192.9%
հավասար Երկաթ - 1.21
հավասար Կալիում - 343
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 44% 50% 82% 31% 7% 48% 169% 87% 23%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +30.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +11.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +18%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -86%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +110.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +192.9%
հավասար Երկաթ - 1.21
հավասար Կալիում - 343

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +32.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +154%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +33.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +11.1%
հավասար Վիտամին B2 - 0.11
հավասար Վիտամին B5 - 0.62
հավասար Folate, total - 50
հավասար Choline, total - 35.4
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 57% 0% 0% 16% 25% 64% 38% 21% 42% 40% 21% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 20% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +32.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +154%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +33.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +11.1%
հավասար Վիտամին B2 - 0.11
հավասար Վիտամին B5 - 0.62
հավասար Folate, total - 50
հավասար Choline, total - 35.4

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +72.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +16.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +81.3%
հավասար Սպիտակուցներ - 10.24
հավասար Ածխաջրեր - 55.36
10% 26% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 9.57 գ
Ճարպեր: 26.13 գ
Ածխաջրեր: 60.48 գ
Ջուր: 2.48 գ
Այլ: 1.34 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +72.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +16.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +81.3%
հավասար Սպիտակուցներ - 10.24
հավասար Ածխաջրեր - 55.36

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +62%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +59.1%
հավասար Հագեցած ճարպ - 10.73
47% 37% 16%
Հագեցած ճարպ: 10.169 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.086 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.456 գ
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +62%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +59.1%
հավասար Հագեցած ճարպ - 10.73

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
M&Ms Peanut Reeses cups
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient M&Ms Peanut Reeses cups Opinion
Զուտ ածխաջրեր 56.78g 51.76g M&Ms Peanut
Սպիտակուցներ 9.57g 10.24g Reeses cups
Ճարպեր 26.13g 30.53g Reeses cups
Ածխաջրեր 60.48g 55.36g M&Ms Peanut
Կալորիականություն 515kcal 515kcal
Շաքար 50.75g 47.17g Reeses cups
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 3.6g M&Ms Peanut
Կալցիում 102mg 78mg M&Ms Peanut
Երկաթ 1.16mg 1.21mg Reeses cups
Մագնեզիում 69mg 62mg M&Ms Peanut
Ֆոսֆոր 190mg 161mg M&Ms Peanut
Կալիում 347mg 343mg M&Ms Peanut
Նատրիում 50mg 357mg M&Ms Peanut
Ցինկ 1.76mg 1.28mg M&Ms Peanut
Պղինձ 0.505mg 0.24mg M&Ms Peanut
Մանգան 0.664mg 0mg M&Ms Peanut
Սելեն 4.1µg 1.4µg M&Ms Peanut
Վիտամին A 74IU 56IU M&Ms Peanut
Վիտամին A, RAE 22µg 17µg M&Ms Peanut
Վիտամին E 2.85mg 0.15mg M&Ms Peanut
Վիտամին C 0mg 0.3mg Reeses cups
Վիտամին B1 0.063mg 0.16mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.106mg 0.11mg Reeses cups
Վիտամին B3 3.362mg 4.49mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.627mg 0.62mg M&Ms Peanut
Վիտամին B6 0.09mg 0.1mg Reeses cups
Folate, total 55µg 50µg M&Ms Peanut
Վիտամին B12 0.32µg 0.26µg M&Ms Peanut
Choline, total 37.3mg 35.4mg M&Ms Peanut
Վիտամին K 3µg 2µg M&Ms Peanut
Խոլեստերին 8mg 6mg Reeses cups
Տրանս ճարպ 0.328g 0g Reeses cups
Հագեցած ճարպ 10.169g 10.73g M&Ms Peanut
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.086g 13.1g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 3.456g 5.5g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
M&Ms Peanut Reeses cups
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet Equal
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
26%
M&Ms Peanut
24%
Reeses cups
Mineral Summary Score
57%
M&Ms Peanut
38%
Reeses cups

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Շաքար (difference - 3.58g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in glycemic index?
Reeses cups
Reeses cups is lower in glycemic index (difference - 33)
Which food is lower in Նատրիում?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Նատրիում (difference - 307mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.561g)
Which food is richer in minerals?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. M&Ms Peanut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169582/nutrients
  2. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: