Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Maple syrup և Clementine սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Maple syrup vs Clementine infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +240%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +110%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +19.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +2350%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +12543.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +500%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +950%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +138.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 5% 15% 1% 19% 2% 41% 6% 380% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 6% 8% 9% 16% 1% 2% 15% 3% 1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +240%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +110%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +19.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +2350%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +12543.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +500%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +950%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +138.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +4133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +30.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +685.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +319.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +3650%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +775%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 17% 294% 2% 3% 1% 0% 0% 1% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 163% 22% 7% 12% 10% 18% 18% 0% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +4133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +30.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +685.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +319.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +3650%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +775%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +457.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +17.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +2025%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +150%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +167.3%
67% 32%
Սպիտակուցներ: 0.04 գ
Ճարպեր: 0.06 գ
Ածխաջրեր: 67.04 գ
Ջուր: 32.39 գ
Այլ: 0.47 գ
12% 87%
Սպիտակուցներ: 0.85 գ
Ճարպեր: 0.15 գ
Ածխաջրեր: 12.02 գ
Ջուր: 86.58 գ
Այլ: 0.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +457.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +17.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +2025%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +150%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +167.3%

Carbohydrate type comparison

Carbohydrate type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +878.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +215.4%
հավասար Գլյուկոզա - 1.59
96% 3%
Օսլա: 0 գ
Սախարոզ: 58.32 գ
Գլյուկոզա: 1.6 գ
Ֆրուկտոզա: 0.52 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 0 գ
Գալակտոզա: 0 գ
65% 17% 18%
Օսլա: 0 գ
Սախարոզ: 5.96 գ
Գլյուկոզա: 1.59 գ
Ֆրուկտոզա: 1.64 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 0 գ
Գալակտոզա: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +878.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +215.4%
հավասար Գլյուկոզա - 1.59

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Maple syrup Clementine
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Maple syrup Clementine Opinion
Զուտ ածխաջրեր 67.04g 10.32g Maple syrup
Սպիտակուցներ 0.04g 0.85g Clementine
Ճարպեր 0.06g 0.15g Clementine
Ածխաջրեր 67.04g 12.02g Maple syrup
Կալորիականություն 260kcal 47kcal Maple syrup
Ֆրուկտոզա 0.52g 1.64g Clementine
Շաքար 60.46g 9.18g Clementine
Բջջանյութ(Fiber) 0g 1.7g Clementine
Կալցիում 102mg 30mg Maple syrup
Երկաթ 0.11mg 0.14mg Clementine
Մագնեզիում 21mg 10mg Maple syrup
Ֆոսֆոր 2mg 21mg Clementine
Կալիում 212mg 177mg Maple syrup
Նատրիում 12mg 1mg Clementine
Ցինկ 1.47mg 0.06mg Maple syrup
Պղինձ 0.018mg 0.043mg Clementine
Մանգան 2.908mg 0.023mg Maple syrup
Սելեն 0.6µg 0.1µg Maple syrup
Վիտամին E 0mg 0.2mg Clementine
Վիտամին C 0mg 48.8mg Clementine
Վիտամին B1 0.066mg 0.086mg Clementine
Վիտամին B2 1.27mg 0.03mg Maple syrup
Վիտամին B3 0.081mg 0.636mg Clementine
Վիտամին B5 0.036mg 0.151mg Clementine
Վիտամին B6 0.002mg 0.075mg Clementine
Folate, total 0µg 24µg Clementine
Choline, total 1.6mg 14mg Clementine
Հագեցած ճարպ 0.007g Clementine
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.011g Maple syrup
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.017g Maple syrup

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Maple syrup Clementine
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Maple syrup
20%
Clementine
Mineral Summary Score
50%
Maple syrup
7%
Clementine

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Maple syrup
Maple syrup is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Clementine
Clementine is lower in Շաքար (difference - 51.28g)
Which food is lower in Նատրիում?
Clementine
Clementine is lower in Նատրիում (difference - 11mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Clementine
Clementine is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Clementine
Clementine is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.007g)
Which food is lower in glycemic index?
Clementine
Clementine is lower in glycemic index (difference - 7)
Which food is cheaper?
Clementine
Clementine is cheaper (difference - $4)
Which food is richer in vitamins?
Clementine
Clementine is relatively richer in vitamins

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Maple syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169661/nutrients
  2. Clementine - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168195/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: