Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Milky way և Chocolate pudding սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Milky way vs Chocolate pudding infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +10.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +22.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +60.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +116.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +137.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +255.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +35.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +15%
հավասար Կալցիում - 104
հավասար Մագնեզիում - 19
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 35% 19% 15% 29% 11% 22% 19% 49% 20% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 15% 14% 102% 15% 38% 12% 23% 9% 13%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +10.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +22.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +60.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +116.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +137.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +255.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +35.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +15%
հավասար Կալցիում - 104
հավասար Մագնեզիում - 19

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +42.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +54.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +42.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +76.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +171.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +72.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 18% 12% 3% 12% 24% 3% 10% 4% 3% 23% 9% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 34% 3% 17% 9% 4% 39% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +42.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +54.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +42.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +76.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +171.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +72.2%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +797.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +276.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1084%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.4%
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.01 գ
Ճարպեր: 17.23 գ
Ածխաջրեր: 71.17 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 1.29 գ
3% 2% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.15 գ
Ճարպեր: 1.92 գ
Ածխաջրեր: 18.89 գ
Ջուր: 74.59 գ
Այլ: 1.45 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +797.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +276.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1084%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +297.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +97%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.1%
83% 15% 2%
Հագեցած ճարպ: 12.016 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.23 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.26 գ
61% 32% 8%
Հագեցած ճարպ: 1.064 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.561 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +297.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +97%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Milky way Chocolate pudding
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Milky way Chocolate pudding Opinion
Զուտ ածխաջրեր 70.17g 18.49g Milky way
Սպիտակուցներ 4.01g 3.15g Milky way
Ճարպեր 17.23g 1.92g Milky way
Ածխաջրեր 71.17g 18.89g Milky way
Կալորիականություն 456kcal 105kcal Milky way
Շաքար 59.69g Chocolate pudding
Բջջանյութ(Fiber) 1g 0.4g Milky way
Կալցիում 115mg 104mg Milky way
Երկաթ 0.49mg 0.4mg Milky way
Մագնեզիում 20mg 19mg Milky way
Ֆոսֆոր 67mg 238mg Chocolate pudding
Կալիում 124mg 168mg Chocolate pudding
Նատրիում 167mg 284mg Milky way
Ցինկ 0.69mg 0.43mg Milky way
Պղինձ 0.147mg 0.068mg Milky way
Մանգան 0.147mg 0.062mg Milky way
Սելեն 2µg 2.3µg Chocolate pudding
Վիտամին A 110IU 170IU Chocolate pudding
Վիտամին A, RAE 31µg 46µg Chocolate pudding
Վիտամին E 0.89mg Milky way
Վիտամին D 16IU 33IU Chocolate pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.4µg 0.8µg Chocolate pudding
Վիտամին C 0.7mg 0.8mg Chocolate pudding
Վիտամին B1 0.046mg 0.034mg Milky way
Վիտամին B2 0.103mg 0.147mg Chocolate pudding
Վիտամին B3 0.154mg 0.108mg Milky way
Վիտամին B5 0.155mg 0.274mg Chocolate pudding
Վիտամին B6 0.014mg 0.038mg Chocolate pudding
Folate, total 4µg 5µg Chocolate pudding
Վիտամին B12 0.18µg 0.31µg Chocolate pudding
Choline, total 16.5mg Milky way
Վիտամին K 3.6µg Milky way
Տրիպտոֆան 0.044mg Chocolate pudding
Տրեոնին 0.139mg Chocolate pudding
Իզոլեյցին 0.182mg Chocolate pudding
Լեյցին 0.295mg Chocolate pudding
Լիզին 0.239mg Chocolate pudding
Մեթիոնին 0.074mg Chocolate pudding
Ֆենիլալանին 0.151mg Chocolate pudding
Վալին 0.208mg Chocolate pudding
Հիստիդին 0.082mg Chocolate pudding
Խոլեստերին 9mg 6mg Chocolate pudding
Տրանս ճարպ 0.206g Chocolate pudding
Հագեցած ճարպ 12.016g 1.064g Chocolate pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.23g 0.561g Milky way
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.26g 0.132g Milky way

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Milky way Chocolate pudding
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Milky way
11%
Chocolate pudding
Mineral Summary Score
23%
Milky way
27%
Chocolate pudding

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Milky way
Milky way is lower in Նատրիում (difference - 117mg)
Which food is lower in Շաքար?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Շաքար (difference - 59.69g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Խոլեստերին (difference - 3mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.952g)
Which food is lower in glycemic index?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in glycemic index (difference - 11)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Milky way - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168756/nutrients
  2. Chocolate pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167998/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: