Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mounds candy bar և Molasses սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mounds candy bar vs Molasses infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +193.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +279.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +876.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +125.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +340%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +356.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -74.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +21.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +61.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +169.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 62% 177% 173% 14% 130% 5% 8% 163% 200% 98%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +193.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +279.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +876.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +125.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +340%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +356.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -74.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +21.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +61.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +169.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +19.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +2800%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +235.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +228.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +644.4%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +12.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 11% 1% 18% 49% 155% 0% 0% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +19.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +2800%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +235.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +228.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +644.4%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +12.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +26500%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +141.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +184.5%
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
75% 22% 3%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 74.73 գ
Ջուր: 21.87 գ
Այլ: 3.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +26500%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +141.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +184.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1118.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +180%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
18% 32% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.032 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.05 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1118.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +180%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mounds candy bar Molasses
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mounds candy bar Molasses Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.89g 74.73g Molasses
Սպիտակուցներ 4.6g 0g Mounds candy bar
Ճարպեր 26.6g 0.1g Mounds candy bar
Ածխաջրեր 58.59g 74.73g Molasses
Կալորիականություն 486kcal 290kcal Mounds candy bar
Ֆրուկտոզա 12.79g Molasses
Շաքար 46.19g 74.72g Mounds candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 0g Mounds candy bar
Կալցիում 21mg 205mg Molasses
Երկաթ 2.09mg 4.72mg Molasses
Մագնեզիում 55mg 242mg Molasses
Ֆոսֆոր 91mg 31mg Mounds candy bar
Կալիում 321mg 1464mg Molasses
Նատրիում 145mg 37mg Molasses
Ցինկ 1.1mg 0.29mg Mounds candy bar
Պղինձ 0.4mg 0.487mg Molasses
Մանգան 0.948mg 1.53mg Molasses
Սելեն 6.6µg 17.8µg Molasses
Վիտամին E 0.19mg 0mg Mounds candy bar
Վիտամին C 0.4mg 0mg Mounds candy bar
Վիտամին B1 0.049mg 0.041mg Mounds candy bar
Վիտամին B2 0.058mg 0.002mg Mounds candy bar
Վիտամին B3 0.277mg 0.93mg Molasses
Վիտամին B5 0.245mg 0.804mg Molasses
Վիտամին B6 0.09mg 0.67mg Molasses
Folate, total 6µg 0µg Mounds candy bar
Choline, total 11.8mg 13.3mg Molasses
Վիտամին K 1.6µg 0µg Mounds candy bar
Խոլեստերին 2mg 0mg Molasses
Հագեցած ճարպ 20.58g 0.018g Molasses
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.39g 0.032g Mounds candy bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 0.05g Mounds candy bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mounds candy bar Molasses
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
7%
Mounds candy bar
18%
Molasses
Mineral Summary Score
53%
Mounds candy bar
103%
Molasses

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Շաքար (difference - 28.53g)
Which food is lower in glycemic index?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is cheaper?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is cheaper (difference - $2)
Which food is lower in Նատրիում?
Molasses
Molasses is lower in Նատրիում (difference - 108mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Molasses
Molasses is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Molasses
Molasses is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 20.562g)
Which food is richer in minerals?
Molasses
Molasses is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients
  2. Molasses - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168820/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: