Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mounds candy bar և Reeses cups սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mounds candy bar vs Reeses cups infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +72.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -59.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +371.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +271.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +12.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +76.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +16.4%
հավասար Կալիում - 343
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +72.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -59.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +371.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +271.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +12.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +76.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +16.4%
հավասար Կալիում - 343

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +26.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +226.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +89.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1520.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +153.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +25%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 20% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +26.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +226.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +89.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1520.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +153.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +25%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +528.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +122.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +109.5%
հավասար Ածխաջրեր - 55.36
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +528.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +122.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +109.5%
հավասար Ածխաջրեր - 55.36

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -47.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +3259%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3828.6%
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -47.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +3259%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3828.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mounds candy bar Reeses cups
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mounds candy bar Reeses cups Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.89g 51.76g Mounds candy bar
Սպիտակուցներ 4.6g 10.24g Reeses cups
Ճարպեր 26.6g 30.53g Reeses cups
Ածխաջրեր 58.59g 55.36g Mounds candy bar
Կալորիականություն 486kcal 515kcal Reeses cups
Շաքար 46.19g 47.17g Mounds candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 3.6g Mounds candy bar
Կալցիում 21mg 78mg Reeses cups
Երկաթ 2.09mg 1.21mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 55mg 62mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 91mg 161mg Reeses cups
Կալիում 321mg 343mg Reeses cups
Նատրիում 145mg 357mg Mounds candy bar
Ցինկ 1.1mg 1.28mg Reeses cups
Պղինձ 0.4mg 0.24mg Mounds candy bar
Մանգան 0.948mg 0mg Mounds candy bar
Սելեն 6.6µg 1.4µg Mounds candy bar
Վիտամին A 0IU 56IU Reeses cups
Վիտամին A, RAE 0µg 17µg Reeses cups
Վիտամին E 0.19mg 0.15mg Mounds candy bar
Վիտամին C 0.4mg 0.3mg Mounds candy bar
Վիտամին B1 0.049mg 0.16mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.058mg 0.11mg Reeses cups
Վիտամին B3 0.277mg 4.49mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.245mg 0.62mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.09mg 0.1mg Reeses cups
Folate, total 6µg 50µg Reeses cups
Վիտամին B12 0µg 0.26µg Reeses cups
Choline, total 11.8mg 35.4mg Reeses cups
Վիտամին K 1.6µg 2µg Reeses cups
Խոլեստերին 2mg 6mg Mounds candy bar
Հագեցած ճարպ 20.58g 10.73g Reeses cups
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.39g 13.1g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 5.5g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mounds candy bar Reeses cups
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
7%
Mounds candy bar
24%
Reeses cups
Mineral Summary Score
53%
Mounds candy bar
38%
Reeses cups

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.85g)
Which food is richer in vitamins?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Շաքար (difference - 0.98g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Նատրիում (difference - 212mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients
  2. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: