Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mounds candy bar և Rolo սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mounds candy bar vs Rolo infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +397.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +28.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +70.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -22.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +590.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +397.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +28.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +70.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -22.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +590.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
7
Rolo
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +145%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +592.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +478.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +106.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +70.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +100%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 11% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +145%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +592.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +478.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +106.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +70.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +100%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +27.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +96.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +10.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +16%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +24.1%
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +27.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +96.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +10.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +16%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +24.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -29.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +439.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +89.3%
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -29.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +439.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +89.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mounds candy bar Rolo
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mounds candy bar Rolo Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.89g 67.05g Rolo
Սպիտակուցներ 4.6g 5.08g Rolo
Ճարպեր 26.6g 20.93g Mounds candy bar
Ածխաջրեր 58.59g 67.95g Rolo
Կալորիականություն 486kcal 474kcal Mounds candy bar
Շաքար 46.19g 63.93g Mounds candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 3.7g 0.9g Mounds candy bar
Կալցիում 21mg 145mg Rolo
Երկաթ 2.09mg 0.42mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 55mg 0mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 91mg 71mg Mounds candy bar
Կալիում 321mg 188mg Mounds candy bar
Նատրիում 145mg 188mg Mounds candy bar
Ցինկ 1.1mg 0mg Mounds candy bar
Պղինձ 0.4mg 0mg Mounds candy bar
Մանգան 0.948mg 0mg Mounds candy bar
Սելեն 6.6µg 0µg Mounds candy bar
Վիտամին A 0IU 121IU Rolo
Վիտամին A, RAE 0µg 34µg Rolo
Վիտամին E 0.19mg 1.1mg Rolo
Վիտամին C 0.4mg 0.9mg Rolo
Վիտամին B1 0.049mg 0.02mg Mounds candy bar
Վիտամին B2 0.058mg 0.12mg Rolo
Վիտամին B3 0.277mg 0.04mg Mounds candy bar
Վիտամին B5 0.245mg 0mg Mounds candy bar
Վիտամին B6 0.09mg 0mg Mounds candy bar
Folate, total 6µg 0µg Mounds candy bar
Վիտամին B12 0µg 0.33µg Rolo
Choline, total 11.8mg 20.1mg Rolo
Վիտամին K 1.6µg 3.2µg Rolo
Խոլեստերին 2mg 12mg Mounds candy bar
Հագեցած ճարպ 20.58g 14.542g Rolo
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.39g 2.104g Rolo
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.14g 0.265g Rolo

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mounds candy bar Rolo
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
7%
Mounds candy bar
10%
Rolo
Mineral Summary Score
53%
Mounds candy bar
13%
Rolo

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Rolo
Rolo is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 6.038g)
Which food is lower in Շաքար?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Շաքար (difference - 17.74g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Նատրիում (difference - 43mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Խոլեստերին (difference - 10mg)
Which food is richer in minerals?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients
  2. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: