Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mr. Goodbar և 3 musketeers սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mr. Goodbar vs 3 musketeers infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +103.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +107.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +62.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +136.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +196.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +69.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Պղինձ - 0.155
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 53% 34% 70% 35% 6% 26% 57% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +103.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +107.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +62.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +136.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +196.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +69.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Պղինձ - 0.155

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +86.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +223.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +350%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +311.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1395.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +850%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +106.3%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +288.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +24.1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 64% 0% 3% 35% 33% 65% 26% 17% 29% 42% 26% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 7% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +86.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +223.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +350%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +311.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1395.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +850%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +106.3%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +288.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +24.1%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +293.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +160.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +64.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1188.9%
10% 33% 54% 2%
Սպիտակուցներ: 10.22 գ
Ճարպեր: 33.21 գ
Ածխաջրեր: 54.34 գ
Ջուր: 0.45 գ
Այլ: 1.78 գ
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +293.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +160.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +64.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1188.9%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +245.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1281.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -38.8%
53% 31% 16%
Հագեցած ճարպ: 14.13 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.203 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.366 գ
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +245.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1281.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -38.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mr. Goodbar 3 musketeers
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mr. Goodbar 3 musketeers Opinion
Զուտ ածխաջրեր 50.54g 76.27g 3 musketeers
Սպիտակուցներ 10.22g 2.6g Mr. Goodbar
Ճարպեր 33.21g 12.75g Mr. Goodbar
Ածխաջրեր 54.34g 77.77g 3 musketeers
Կալորիականություն 538kcal 436kcal Mr. Goodbar
Շաքար 47.22g 66.89g Mr. Goodbar
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 1.5g Mr. Goodbar
Կալցիում 110mg 54mg Mr. Goodbar
Երկաթ 1.39mg 0.67mg Mr. Goodbar
Մագնեզիում 47mg 29mg Mr. Goodbar
Ֆոսֆոր 163mg 69mg Mr. Goodbar
Կալիում 394mg 133mg Mr. Goodbar
Նատրիում 41mg 194mg Mr. Goodbar
Ցինկ 0.93mg 0.55mg Mr. Goodbar
Պղինձ 0.17mg 0.155mg Mr. Goodbar
Մանգան 0mg 0.16mg 3 musketeers
Սելեն 0µg 1.9µg 3 musketeers
Վիտամին A 125IU 67IU Mr. Goodbar
Վիտամին A, RAE 35µg 20µg Mr. Goodbar
Վիտամին E 3.17mg 0.98mg Mr. Goodbar
Վիտամին C 0.9mg 0.2mg Mr. Goodbar
Վիտամին B1 0.14mg 0.034mg Mr. Goodbar
Վիտամին B2 0.14mg 0.056mg Mr. Goodbar
Վիտամին B3 3.44mg 0.23mg Mr. Goodbar
Վիտամին B5 0.42mg 0.231mg Mr. Goodbar
Վիտամին B6 0.07mg 0.015mg Mr. Goodbar
Folate, total 38µg 4µg Mr. Goodbar
Վիտամին B12 0.33µg 0.16µg Mr. Goodbar
Choline, total 47.4mg 12.2mg Mr. Goodbar
Վիտամին K 3.6µg 2.9µg Mr. Goodbar
Խոլեստերին 10mg 5mg 3 musketeers
Տրանս ճարպ 0.129g Mr. Goodbar
Հագեցած ճարպ 14.13g 8.646g 3 musketeers
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.203g 2.373g Mr. Goodbar
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.366g 0.316g Mr. Goodbar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mr. Goodbar 3 musketeers
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
27%
Mr. Goodbar
8%
3 musketeers
Mineral Summary Score
31%
Mr. Goodbar
23%
3 musketeers

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Շաքար (difference - 19.67g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Նատրիում (difference - 153mg)
Which food is richer in minerals?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.484g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mr. Goodbar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168760/nutrients
  2. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: