Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mr. Goodbar և Caramello սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mr. Goodbar vs Caramello infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +27.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +15.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -66.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +93.6%
հավասար Ֆոսֆոր - 150
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 53% 34% 70% 35% 6% 26% 57% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 64% 41% 0% 65% 31% 16% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +27.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +15.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -66.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +93.6%
հավասար Ֆոսֆոր - 150

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +142.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +88.9%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 64% 0% 3% 35% 33% 65% 26% 17% 29% 42% 26% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 19% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +142.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +88.9%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +65.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +56.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1408.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.5%
10% 33% 54% 2%
Սպիտակուցներ: 10.22 գ
Ճարպեր: 33.21 գ
Ածխաջրեր: 54.34 գ
Ջուր: 0.45 գ
Այլ: 1.78 գ
6% 21% 64% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 6.19 գ
Ճարպեր: 21.19 գ
Ածխաջրեր: 63.81 գ
Ջուր: 6.79 գ
Այլ: 2.02 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +65.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +56.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1408.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +55.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +593%
հավասար Հագեցած ճարպ - 12.72
53% 31% 16%
Հագեցած ճարպ: 14.13 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.203 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.366 գ
68% 28% 3%
Հագեցած ճարպ: 12.72 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.29 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.63 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +55.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +593%
հավասար Հագեցած ճարպ - 12.72

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mr. Goodbar Caramello
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mr. Goodbar Caramello Opinion
Զուտ ածխաջրեր 50.54g 62.61g Caramello
Սպիտակուցներ 10.22g 6.19g Mr. Goodbar
Ճարպեր 33.21g 21.19g Mr. Goodbar
Ածխաջրեր 54.34g 63.81g Caramello
Կալորիականություն 538kcal 462kcal Mr. Goodbar
Շաքար 47.22g 56.92g Mr. Goodbar
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 1.2g Mr. Goodbar
Կալցիում 110mg 213mg Caramello
Երկաթ 1.39mg 1.09mg Mr. Goodbar
Մագնեզիում 47mg Mr. Goodbar
Ֆոսֆոր 163mg 150mg Mr. Goodbar
Կալիում 394mg 341mg Mr. Goodbar
Նատրիում 41mg 122mg Mr. Goodbar
Ցինկ 0.93mg Mr. Goodbar
Պղինձ 0.17mg Mr. Goodbar
Վիտամին A 125IU 303IU Caramello
Վիտամին A, RAE 35µg Mr. Goodbar
Վիտամին E 3.17mg Mr. Goodbar
Վիտամին C 0.9mg 1.7mg Caramello
Վիտամին B1 0.14mg Mr. Goodbar
Վիտամին B2 0.14mg Mr. Goodbar
Վիտամին B3 3.44mg Mr. Goodbar
Վիտամին B5 0.42mg Mr. Goodbar
Վիտամին B6 0.07mg Mr. Goodbar
Folate, total 38µg Mr. Goodbar
Վիտամին B12 0.33µg Mr. Goodbar
Choline, total 47.4mg Mr. Goodbar
Վիտամին K 3.6µg Mr. Goodbar
Խոլեստերին 10mg 27mg Mr. Goodbar
Հագեցած ճարպ 14.13g 12.72g Caramello
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.203g 5.29g Mr. Goodbar
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.366g 0.63g Mr. Goodbar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mr. Goodbar Caramello
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
27%
Mr. Goodbar
2%
Caramello
Mineral Summary Score
31%
Mr. Goodbar
22%
Caramello

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Շաքար (difference - 9.7g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Նատրիում (difference - 81mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Խոլեստերին (difference - 17mg)
Which food is richer in minerals?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Caramello
Caramello is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.41g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mr. Goodbar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168760/nutrients
  2. Caramello - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167975/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: