Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mr. Goodbar և Pretzel սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mr. Goodbar vs Pretzel infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +307.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +62.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +76.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +229.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Պղինձ - 0.156
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 53% 34% 70% 35% 6% 26% 57% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 172% 21% 55% 20% 162% 29% 53% 133% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +307.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +62.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +76.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +229.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Պղինձ - 0.156

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +574.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +30.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +60.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +202.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +137.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +53.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +336.8%
հավասար Վիտամին B6 - 0.074
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 64% 0% 3% 35% 33% 65% 26% 17% 29% 42% 26% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 10% 0% 7% 106% 77% 99% 20% 18% 125% 0% 17% 7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +574.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +30.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +60.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +202.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +137.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +53.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +336.8%
հավասար Վիտամին B6 - 0.074

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1033.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +47.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +595.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +97.2%
հավասար Սպիտակուցներ - 10.04
10% 33% 54% 2%
Սպիտակուցներ: 10.22 գ
Ճարպեր: 33.21 գ
Ածխաջրեր: 54.34 գ
Ջուր: 0.45 գ
Այլ: 1.78 գ
10% 3% 80% 3% 4%
Սպիտակուցներ: 10.04 գ
Ճարպեր: 2.93 գ
Ածխաջրեր: 80.39 գ
Ջուր: 3.13 գ
Այլ: 3.51 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1033.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +47.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +595.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +97.2%
հավասար Սպիտակուցներ - 10.04

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1028.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +238.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -97.2%
53% 31% 16%
Հագեցած ճարպ: 14.13 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.203 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.366 գ
16% 30% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.391 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.727 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.291 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1028.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +238.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -97.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mr. Goodbar Pretzel
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mr. Goodbar Pretzel Opinion
Զուտ ածխաջրեր 50.54g 76.99g Pretzel
Սպիտակուցներ 10.22g 10.04g Mr. Goodbar
Ճարպեր 33.21g 2.93g Mr. Goodbar
Ածխաջրեր 54.34g 80.39g Pretzel
Կալորիականություն 538kcal 384kcal Mr. Goodbar
Օսլա 72.58g Pretzel
Ֆրուկտոզա 0.31g Pretzel
Շաքար 47.22g 2.21g Pretzel
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 3.4g Mr. Goodbar
Կալցիում 110mg 27mg Mr. Goodbar
Երկաթ 1.39mg 4.58mg Pretzel
Մագնեզիում 47mg 29mg Mr. Goodbar
Ֆոսֆոր 163mg 128mg Mr. Goodbar
Կալիում 394mg 223mg Mr. Goodbar
Նատրիում 41mg 1240mg Mr. Goodbar
Ցինկ 0.93mg 1.04mg Pretzel
Պղինձ 0.17mg 0.156mg Mr. Goodbar
Մանգան 0mg 1.015mg Pretzel
Սելեն 0µg 4.4µg Pretzel
Վիտամին A 125IU 0IU Mr. Goodbar
Վիտամին A, RAE 35µg 0µg Mr. Goodbar
Վիտամին E 3.17mg 0.47mg Mr. Goodbar
Վիտամին C 0.9mg 2.1mg Pretzel
Վիտամին B1 0.14mg 0.424mg Pretzel
Վիտամին B2 0.14mg 0.332mg Pretzel
Վիտամին B3 3.44mg 5.27mg Pretzel
Վիտամին B5 0.42mg 0.322mg Mr. Goodbar
Վիտամին B6 0.07mg 0.074mg Pretzel
Folate, total 38µg 166µg Pretzel
Վիտամին B12 0.33µg 0µg Mr. Goodbar
Choline, total 47.4mg 29.5mg Mr. Goodbar
Վիտամին K 3.6µg 2.8µg Mr. Goodbar
Տրիպտոֆան 0.097mg Pretzel
Տրեոնին 0.25mg Pretzel
Իզոլեյցին 0.407mg Pretzel
Լեյցին 0.757mg Pretzel
Լիզին 0.257mg Pretzel
Մեթիոնին 0.177mg Pretzel
Ֆենիլալանին 0.52mg Pretzel
Վալին 0.48mg Pretzel
Հիստիդին 0.22mg Pretzel
Խոլեստերին 10mg 0mg Pretzel
Տրանս ճարպ 0.004g Mr. Goodbar
Հագեցած ճարպ 14.13g 0.391g Pretzel
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.203g 0.727g Mr. Goodbar
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.366g 1.291g Mr. Goodbar
18:2 n-6 c,c 1.223g Pretzel
18:3 n-6 c,c,c 0.001g Pretzel
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.063g Pretzel

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mr. Goodbar Pretzel
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
27%
Mr. Goodbar
37%
Pretzel
Mineral Summary Score
31%
Mr. Goodbar
67%
Pretzel

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Pretzel
Pretzel is lower in Շաքար (difference - 45.01g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pretzel
Pretzel is lower in Խոլեստերին (difference - 10mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pretzel
Pretzel is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 13.739g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Նատրիում (difference - 1199mg)
Which food is lower in glycemic index?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in glycemic index (difference - 83)
Which food is cheaper?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is cheaper (difference - $2.4)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mr. Goodbar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168760/nutrients
  2. Pretzel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167555/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: