Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mr. Goodbar և Raisinets սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mr. Goodbar vs Raisinets infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +29.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +15.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -19.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 53% 34% 70% 35% 6% 26% 57% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 26% 45% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +29.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +15.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -19.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +62.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +77.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 64% 0% 3% 35% 33% 65% 26% 17% 29% 42% 26% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +62.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +77.8%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +132.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +95.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +48.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +30.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1322.2%
10% 33% 54% 2%
Սպիտակուցներ: 10.22 գ
Ճարպեր: 33.21 գ
Ածխաջրեր: 54.34 գ
Ջուր: 0.45 գ
Այլ: 1.78 գ
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.4 գ
Ճարպեր: 17 գ
Ածխաջրեր: 71 գ
Ջուր: 6.4 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +132.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +95.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +48.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +30.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1322.2%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -22.2%
53% 31% 16%
Հագեցած ճարպ: 14.13 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.203 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.366 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 11 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -22.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mr. Goodbar Raisinets
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mr. Goodbar Raisinets Opinion
Զուտ ածխաջրեր 50.54g 68.8g Raisinets
Սպիտակուցներ 10.22g 4.4g Mr. Goodbar
Ճարպեր 33.21g 17g Mr. Goodbar
Ածխաջրեր 54.34g 71g Raisinets
Կալորիականություն 538kcal 422kcal Mr. Goodbar
Շաքար 47.22g 59g Mr. Goodbar
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 2.2g Mr. Goodbar
Կալցիում 110mg 85mg Mr. Goodbar
Երկաթ 1.39mg 1.2mg Mr. Goodbar
Մագնեզիում 47mg Mr. Goodbar
Ֆոսֆոր 163mg Mr. Goodbar
Կալիում 394mg Mr. Goodbar
Նատրիում 41mg 33mg Raisinets
Ցինկ 0.93mg Mr. Goodbar
Պղինձ 0.17mg Mr. Goodbar
Վիտամին A 125IU 77IU Mr. Goodbar
Վիտամին A, RAE 35µg Mr. Goodbar
Վիտամին E 3.17mg Mr. Goodbar
Վիտամին C 0.9mg 1.6mg Raisinets
Վիտամին B1 0.14mg Mr. Goodbar
Վիտամին B2 0.14mg Mr. Goodbar
Վիտամին B3 3.44mg Mr. Goodbar
Վիտամին B5 0.42mg Mr. Goodbar
Վիտամին B6 0.07mg Mr. Goodbar
Folate, total 38µg Mr. Goodbar
Վիտամին B12 0.33µg Mr. Goodbar
Choline, total 47.4mg Mr. Goodbar
Վիտամին K 3.6µg Mr. Goodbar
Խոլեստերին 10mg 11mg Mr. Goodbar
Տրանս ճարպ 0.08g Mr. Goodbar
Հագեցած ճարպ 14.13g 11g Raisinets
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.203g Mr. Goodbar
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.366g Mr. Goodbar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mr. Goodbar Raisinets
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
27%
Mr. Goodbar
1%
Raisinets
Mineral Summary Score
31%
Mr. Goodbar
7%
Raisinets

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Raisinets
Raisinets is lower in Նատրիում (difference - 8mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Raisinets
Raisinets is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.13g)
Which food is lower in Շաքար?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Շաքար (difference - 11.78g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is richer in minerals?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mr. Goodbar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168760/nutrients
  2. Raisinets - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169587/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: