Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Mr. Goodbar և Sorghum syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Mr. Goodbar vs Sorghum syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +191.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +126.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +30.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +173.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +112.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +153.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 53% 34% 70% 35% 6% 26% 57% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 45% 143% 72% 24% 89% 2% 12% 44% 200% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +191.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +126.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +30.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +173.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +112.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +153.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +40%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3340%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +256.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +91.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +857.1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 64% 0% 3% 35% 33% 65% 26% 17% 29% 42% 26% 10%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 25% 36% 2% 49% 155% 0% 0% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +40%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3340%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +256.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +91.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +857.1%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +37.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +4944.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +34.8%
10% 33% 54% 2%
Սպիտակուցներ: 10.22 գ
Ճարպեր: 33.21 գ
Ածխաջրեր: 54.34 գ
Ջուր: 0.45 գ
Այլ: 1.78 գ
75% 23% 2%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 74.9 գ
Ջուր: 22.7 գ
Այլ: 2.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +37.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +4944.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +34.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Mr. Goodbar Sorghum syrup
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Mr. Goodbar Sorghum syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 50.54g 74.9g Sorghum syrup
Սպիտակուցներ 10.22g 0g Mr. Goodbar
Ճարպեր 33.21g 0g Mr. Goodbar
Ածխաջրեր 54.34g 74.9g Sorghum syrup
Կալորիականություն 538kcal 290kcal Mr. Goodbar
Շաքար 47.22g 74.9g Mr. Goodbar
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 0g Mr. Goodbar
Կալցիում 110mg 150mg Sorghum syrup
Երկաթ 1.39mg 3.8mg Sorghum syrup
Մագնեզիում 47mg 100mg Sorghum syrup
Ֆոսֆոր 163mg 56mg Mr. Goodbar
Կալիում 394mg 1000mg Sorghum syrup
Նատրիում 41mg 8mg Sorghum syrup
Ցինկ 0.93mg 0.41mg Mr. Goodbar
Պղինձ 0.17mg 0.13mg Mr. Goodbar
Մանգան 0mg 1.53mg Sorghum syrup
Սելեն 0µg 1.7µg Sorghum syrup
Վիտամին A 125IU 0IU Mr. Goodbar
Վիտամին A, RAE 35µg 0µg Mr. Goodbar
Վիտամին E 3.17mg 0mg Mr. Goodbar
Վիտամին C 0.9mg 0mg Mr. Goodbar
Վիտամին B1 0.14mg 0.1mg Mr. Goodbar
Վիտամին B2 0.14mg 0.155mg Sorghum syrup
Վիտամին B3 3.44mg 0.1mg Mr. Goodbar
Վիտամին B5 0.42mg 0.804mg Sorghum syrup
Վիտամին B6 0.07mg 0.67mg Sorghum syrup
Folate, total 38µg 0µg Mr. Goodbar
Վիտամին B12 0.33µg 0µg Mr. Goodbar
Choline, total 47.4mg 13.3mg Mr. Goodbar
Վիտամին K 3.6µg 0µg Mr. Goodbar
Խոլեստերին 10mg 0mg Sorghum syrup
Հագեցած ճարպ 14.13g 0g Sorghum syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.203g 0g Mr. Goodbar
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.366g 0g Mr. Goodbar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Mr. Goodbar Sorghum syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
27%
Mr. Goodbar
21%
Sorghum syrup
Mineral Summary Score
31%
Mr. Goodbar
64%
Sorghum syrup

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Նատրիում (difference - 33mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Խոլեստերին (difference - 10mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 14.13g)
Which food is lower in Շաքար?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Շաքար (difference - 27.68g)
Which food is richer in vitamins?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Mr. Goodbar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168760/nutrients
  2. Sorghum syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169662/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: