Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Oh henry և Butterfinger սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Oh henry vs Butterfinger infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +44.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +17.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -16.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +19%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +82.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +58%
հավասար Մագնեզիում - 48
հավասար Մանգան - 0.49
հավասար Սելեն - 2.9
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 35% 42% 20% 30% 28% 65% 64% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +44.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +17.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -16.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +19%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +82.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +58%
հավասար Մագնեզիում - 48
հավասար Մանգան - 0.49
հավասար Սելեն - 2.9

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +28.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +95.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +45.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +24.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +147.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +83.3%
հավասար Վիտամին B3 - 2.649
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 35% 0% 0% 31% 15% 50% 23% 16% 22% 5% 9% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +28.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +95.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +45.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +24.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +147.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +83.3%
հավասար Վիտամին B3 - 2.649

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +42.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +21.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +87%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.3%
հավասար Այլ - 1.57
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
5% 19% 73%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 18.9 գ
Ածխաջրեր: 72.9 գ
Ջուր: 1.23 գ
Այլ: 1.57 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +42.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +21.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +87%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.3%
հավասար Այլ - 1.57

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +16.9%
հավասար Հագեցած ճարպ - 9.5
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.119
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
53% 29% 18%
Հագեցած ճարպ: 9.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.119 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.164 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +16.9%
հավասար Հագեցած ճարպ - 9.5
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.119

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Oh henry Butterfinger
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Oh henry Butterfinger Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.6g 70.9g Butterfinger
Սպիտակուցներ 7.7g 5.4g Oh henry
Ճարպեր 23g 18.9g Oh henry
Ածխաջրեր 65.5g 72.9g Butterfinger
Կալորիականություն 462kcal 459kcal Oh henry
Շաքար 46.2g 45.9g Butterfinger
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 2g Butterfinger
Կալցիում 69mg 36mg Oh henry
Երկաթ 0.5mg 0.79mg Butterfinger
Մագնեզիում 51mg 48mg Oh henry
Ֆոսֆոր 140mg 97mg Oh henry
Կալիում 259mg 220mg Oh henry
Նատրիում 193mg 230mg Oh henry
Ցինկ 1.19mg 1mg Oh henry
Պղինձ 0.353mg 0.193mg Oh henry
Մանգան 0.535mg 0.49mg Oh henry
Սելեն 3.2µg 2.9µg Oh henry
Վիտամին E 2.21mg 1.72mg Oh henry
Վիտամին B1 0.149mg 0.121mg Oh henry
Վիտամին B2 0.121mg 0.062mg Oh henry
Վիտամին B3 2.545mg 2.649mg Butterfinger
Վիտամին B5 0.539mg 0.37mg Oh henry
Վիտամին B6 0.086mg 0.069mg Oh henry
Folate, total 44µg 28µg Oh henry
Վիտամին B12 0.2µg 0.04µg Oh henry
Choline, total 37.1mg 15mg Oh henry
Վիտամին K 1.2µg 2.2µg Butterfinger
Խոլեստերին 7mg 0mg Butterfinger
Տրանս ճարպ 0.05g 0.04g Butterfinger
Հագեցած ճարպ 9.6g 9.5g Butterfinger
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.53g 5.119g Oh henry
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.706g 3.164g Butterfinger

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Oh henry Butterfinger
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
22%
Oh henry
16%
Butterfinger
Mineral Summary Score
42%
Oh henry
34%
Butterfinger

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Oh henry
Oh henry is lower in Նատրիում (difference - 37mg)
Which food is richer in vitamins?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Շաքար (difference - 0.3g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.1g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients
  2. Butterfinger - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167565/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: