Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Oh henry և Molasses սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Oh henry vs Molasses infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +351.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +310.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +197.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +844%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +374.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +465.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +38%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +186%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +456.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 62% 177% 173% 14% 130% 5% 8% 163% 200% 98%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +351.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +310.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +197.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +844%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +374.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +465.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +38%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +186%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +456.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +263.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +5950%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +173.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +178.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +49.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +679.1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 11% 1% 18% 49% 155% 0% 0% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +263.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +5950%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +173.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +178.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +49.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +679.1%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +22900%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +850.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +120%
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
75% 22% 3%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 74.73 գ
Ջուր: 21.87 գ
Այլ: 3.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +22900%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +850.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +120%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +17181.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +5312%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.8%
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
18% 32% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.032 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.05 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +17181.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +5312%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Oh henry Molasses
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Oh henry Molasses Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.6g 74.73g Molasses
Սպիտակուցներ 7.7g 0g Oh henry
Ճարպեր 23g 0.1g Oh henry
Ածխաջրեր 65.5g 74.73g Molasses
Կալորիականություն 462kcal 290kcal Oh henry
Ֆրուկտոզա 12.79g Molasses
Շաքար 46.2g 74.72g Oh henry
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 0g Oh henry
Կալցիում 69mg 205mg Molasses
Երկաթ 0.5mg 4.72mg Molasses
Մագնեզիում 51mg 242mg Molasses
Ֆոսֆոր 140mg 31mg Oh henry
Կալիում 259mg 1464mg Molasses
Նատրիում 193mg 37mg Molasses
Ցինկ 1.19mg 0.29mg Oh henry
Պղինձ 0.353mg 0.487mg Molasses
Մանգան 0.535mg 1.53mg Molasses
Սելեն 3.2µg 17.8µg Molasses
Վիտամին E 2.21mg 0mg Oh henry
Վիտամին B1 0.149mg 0.041mg Oh henry
Վիտամին B2 0.121mg 0.002mg Oh henry
Վիտամին B3 2.545mg 0.93mg Oh henry
Վիտամին B5 0.539mg 0.804mg Molasses
Վիտամին B6 0.086mg 0.67mg Molasses
Folate, total 44µg 0µg Oh henry
Վիտամին B12 0.2µg 0µg Oh henry
Choline, total 37.1mg 13.3mg Oh henry
Վիտամին K 1.2µg 0µg Oh henry
Խոլեստերին 7mg 0mg Molasses
Տրանս ճարպ 0.05g Molasses
Հագեցած ճարպ 9.6g 0.018g Molasses
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.53g 0.032g Oh henry
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.706g 0.05g Oh henry

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Oh henry Molasses
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
22%
Oh henry
18%
Molasses
Mineral Summary Score
42%
Oh henry
103%
Molasses

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Oh henry
Oh henry is lower in Շաքար (difference - 28.52g)
Which food is lower in glycemic index?
Oh henry
Oh henry is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is cheaper?
Oh henry
Oh henry is cheaper (difference - $2)
Which food is richer in vitamins?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Molasses
Molasses is lower in Նատրիում (difference - 156mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Molasses
Molasses is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Molasses
Molasses is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.582g)
Which food is richer in minerals?
Molasses
Molasses is relatively richer in minerals

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients
  2. Molasses - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168820/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: