Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Oh henry և Mounds candy bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Oh henry vs Mounds candy bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +228.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +318%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +23.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -24.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +13.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +77.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +106.3%
հավասար Մագնեզիում - 55
հավասար Ցինկ - 1.1
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +228.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +318%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +23.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -24.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +13.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +77.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +106.3%
հավասար Մագնեզիում - 55
հավասար Ցինկ - 1.1

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1063.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +204.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +108.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +818.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +120%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +633.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +214.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +33.3%
հավասար Վիտամին B6 - 0.09
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1063.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +204.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +108.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +818.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +120%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +633.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +214.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +33.3%
հավասար Վիտամին B6 - 0.09

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +67.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +29.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +15.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +293.5%
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +67.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +29.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +15.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +293.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -53.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1317.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1832.9%
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -53.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1317.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1832.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Oh henry Mounds candy bar
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Oh henry Mounds candy bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.6g 54.89g Oh henry
Սպիտակուցներ 7.7g 4.6g Oh henry
Ճարպեր 23g 26.6g Mounds candy bar
Ածխաջրեր 65.5g 58.59g Oh henry
Կալորիականություն 462kcal 486kcal Mounds candy bar
Շաքար 46.2g 46.19g Mounds candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 3.7g Mounds candy bar
Կալցիում 69mg 21mg Oh henry
Երկաթ 0.5mg 2.09mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 51mg 55mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 140mg 91mg Oh henry
Կալիում 259mg 321mg Mounds candy bar
Նատրիում 193mg 145mg Mounds candy bar
Ցինկ 1.19mg 1.1mg Oh henry
Պղինձ 0.353mg 0.4mg Mounds candy bar
Մանգան 0.535mg 0.948mg Mounds candy bar
Սելեն 3.2µg 6.6µg Mounds candy bar
Վիտամին E 2.21mg 0.19mg Oh henry
Վիտամին C 0mg 0.4mg Mounds candy bar
Վիտամին B1 0.149mg 0.049mg Oh henry
Վիտամին B2 0.121mg 0.058mg Oh henry
Վիտամին B3 2.545mg 0.277mg Oh henry
Վիտամին B5 0.539mg 0.245mg Oh henry
Վիտամին B6 0.086mg 0.09mg Mounds candy bar
Folate, total 44µg 6µg Oh henry
Վիտամին B12 0.2µg 0µg Oh henry
Choline, total 37.1mg 11.8mg Oh henry
Վիտամին K 1.2µg 1.6µg Mounds candy bar
Խոլեստերին 7mg 2mg Mounds candy bar
Տրանս ճարպ 0.05g Mounds candy bar
Հագեցած ճարպ 9.6g 20.58g Oh henry
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.53g 0.39g Oh henry
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.706g 0.14g Oh henry

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Oh henry Mounds candy bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
22%
Oh henry
7%
Mounds candy bar
Mineral Summary Score
42%
Oh henry
53%
Mounds candy bar

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Oh henry
Oh henry is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.98g)
Which food is richer in vitamins?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Շաքար (difference - 0.010000000000005g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Նատրիում (difference - 48mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients
  2. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: