Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Oh henry և Mr. Goodbar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Oh henry vs Mr. Goodbar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +28%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +107.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +59.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +178%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +16.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +52.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.8%
հավասար Մագնեզիում - 47
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 53% 34% 70% 35% 6% 26% 57% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +28%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +107.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +59.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +178%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +16.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +52.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.8%
հավասար Մագնեզիում - 47

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +28.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +22.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +15.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +43.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +15.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +35.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +65%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +200%
հավասար Վիտամին B1 - 0.14
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 64% 0% 3% 35% 33% 65% 26% 17% 29% 42% 26% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +28.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +22.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +15.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +43.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +15.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +35.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +65%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +200%
հավասար Վիտամին B1 - 0.14

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +20.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +411.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +32.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +18.7%
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
10% 33% 54% 2%
Սպիտակուցներ: 10.22 գ
Ճարպեր: 33.21 գ
Ածխաջրեր: 54.34 գ
Ջուր: 0.45 գ
Այլ: 1.78 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +20.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +411.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +32.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +18.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -32.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +48.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +61.3%
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
53% 31% 16%
Հագեցած ճարպ: 14.13 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.203 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.366 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -32.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +48.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +61.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Oh henry Mr. Goodbar
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Oh henry Mr. Goodbar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.6g 50.54g Oh henry
Սպիտակուցներ 7.7g 10.22g Mr. Goodbar
Ճարպեր 23g 33.21g Mr. Goodbar
Ածխաջրեր 65.5g 54.34g Oh henry
Կալորիականություն 462kcal 538kcal Mr. Goodbar
Շաքար 46.2g 47.22g Oh henry
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 3.8g Mr. Goodbar
Կալցիում 69mg 110mg Mr. Goodbar
Երկաթ 0.5mg 1.39mg Mr. Goodbar
Մագնեզիում 51mg 47mg Oh henry
Ֆոսֆոր 140mg 163mg Mr. Goodbar
Կալիում 259mg 394mg Mr. Goodbar
Նատրիում 193mg 41mg Mr. Goodbar
Ցինկ 1.19mg 0.93mg Oh henry
Պղինձ 0.353mg 0.17mg Oh henry
Մանգան 0.535mg 0mg Oh henry
Սելեն 3.2µg 0µg Oh henry
Վիտամին A 0IU 125IU Mr. Goodbar
Վիտամին A, RAE 0µg 35µg Mr. Goodbar
Վիտամին E 2.21mg 3.17mg Mr. Goodbar
Վիտամին C 0mg 0.9mg Mr. Goodbar
Վիտամին B1 0.149mg 0.14mg Oh henry
Վիտամին B2 0.121mg 0.14mg Mr. Goodbar
Վիտամին B3 2.545mg 3.44mg Mr. Goodbar
Վիտամին B5 0.539mg 0.42mg Oh henry
Վիտամին B6 0.086mg 0.07mg Oh henry
Folate, total 44µg 38µg Oh henry
Վիտամին B12 0.2µg 0.33µg Mr. Goodbar
Choline, total 37.1mg 47.4mg Mr. Goodbar
Վիտամին K 1.2µg 3.6µg Mr. Goodbar
Խոլեստերին 7mg 10mg Oh henry
Տրանս ճարպ 0.05g Mr. Goodbar
Հագեցած ճարպ 9.6g 14.13g Oh henry
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.53g 8.203g Mr. Goodbar
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.706g 4.366g Mr. Goodbar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Oh henry Mr. Goodbar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
22%
Oh henry
27%
Mr. Goodbar
Mineral Summary Score
42%
Oh henry
31%
Mr. Goodbar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Oh henry
Oh henry is lower in Շաքար (difference - 1.02g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Oh henry
Oh henry is lower in Խոլեստերին (difference - 3mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Oh henry
Oh henry is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.53g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Նատրիում (difference - 152mg)
Which food is richer in vitamins?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients
  2. Mr. Goodbar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168760/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: