Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Pompano և Perch սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Pompano vs Perch infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
6
Perch
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +32.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +84.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +190.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +137.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +73.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +22.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +107.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +146.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +3500%
հավասար Նատրիում - 79
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 13% 25% 22% 146% 56% 9.9% 19% 26% 3.3% 255%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 44% 27% 110% 30% 10% 39% 64% 117% 88%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +32.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +84.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +190.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +137.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +73.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +22.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +107.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +146.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +3500%
հավասար Նատրիում - 79

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
2
Perch
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +275%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +750%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +64.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +83.3%
հավասար Վիտամին B5 - 0.87
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7.2% 0% 0% 0% 170% 35% 71% 52% 53% 13% 150% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1.9% 0% 0% 5.7% 20% 28% 36% 52% 32% 4.5% 275% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +275%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +750%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +64.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +83.3%
հավասար Վիտամին B5 - 0.87

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
2
Perch
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +928.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +69%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +16.3%
հավասար Սպիտակուցներ - 24.86
24% 12% 63%
Սպիտակուցներ: 23.69 գ
Ճարպեր: 12.14 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 62.97 գ
Այլ: 1.2 գ
25% 73%
Սպիտակուցներ: 24.86 գ
Ճարպեր: 1.18 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.25 գ
Այլ: 0.71 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +928.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +69%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +16.3%
հավասար Սպիտակուցներ - 24.86

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
:
1
Perch
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1600%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +208.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.7%
49% 36% 16%
Հագեցած ճարպ: 4.499 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.315 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.458 գ
26% 22% 52%
Հագեցած ճարպ: 0.237 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.195 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.472 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1600%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +208.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Pompano Perch
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Pompano Perch Opinion
Սպիտակուցներ 23.69g 24.86g Perch
Ճարպեր 12.14g 1.18g Pompano
Կալորիականություն 211kcal 117kcal Pompano
Կալցիում 43mg 102mg Perch
Երկաթ 0.67mg 1.16mg Perch
Մագնեզիում 31mg 38mg Perch
Ֆոսֆոր 341mg 257mg Pompano
Կալիում 636mg 344mg Pompano
Նատրիում 76mg 79mg Pompano
Ցինկ 0.69mg 1.43mg Perch
Պղինձ 0.078mg 0.192mg Perch
Մանգան 0.025mg 0.9mg Perch
Սելեն 46.8µg 16.1µg Pompano
Վիտամին A 120IU 32IU Pompano
Վիտամին A, RAE 36µg 10µg Pompano
Վիտամին C 0mg 1.7mg Perch
Վիտամին B1 0.68mg 0.08mg Pompano
Վիտամին B2 0.15mg 0.12mg Pompano
Վիտամին B3 3.8mg 1.9mg Pompano
Վիտամին B5 0.87mg 0.87mg
Վիտամին B6 0.23mg 0.14mg Pompano
Folate, total 17µg 6µg Pompano
Վիտամին B12 1.2µg 2.2µg Perch
Տրիպտոֆան 0.265mg 0.278mg Perch
Տրեոնին 1.038mg 1.09mg Perch
Իզոլեյցին 1.092mg 1.145mg Perch
Լեյցին 1.925mg 2.02mg Perch
Լիզին 2.175mg 2.283mg Perch
Մեթիոնին 0.701mg 0.736mg Perch
Ֆենիլալանին 0.925mg 0.97mg Perch
Վալին 1.22mg 1.281mg Perch
Հիստիդին 0.697mg 0.732mg Perch
Խոլեստերին 64mg 115mg Pompano
Հագեցած ճարպ 4.499g 0.237g Perch
22:6 n-3 (DHA) 0.504g 0.223g Pompano
20:5 n-3 (EPA) 0.224g 0.101g Pompano
22:5 n-3 (DPA) 0.259g 0.036g Pompano
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.315g 0.195g Pompano
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.458g 0.472g Pompano

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Pompano Perch
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
42%
Pompano
35%
Perch
Mineral Summary Score
58%
Pompano
56%
Perch

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Pompano
Pompano is lower in Նատրիում (difference - 3mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pompano
Pompano is lower in Խոլեստերին (difference - 51mg)
Which food is richer in vitamins?
Pompano
Pompano is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Perch
Perch is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.262g)
Which food is richer in minerals?
Perch
Perch is relatively richer in minerals
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Pompano - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173683/nutrients
  2. Perch - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173679/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: