Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Port Salut և Shiitake սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Port Salut vs Shiitake infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +32400%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +221.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +152.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +154.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +123.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +545.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1990.9%
հավասար Երկաթ - 0.41
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 195% 17% 18% 155% 12% 70% 71% 8% 2% 80%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 16% 15% 48% 27% 2% 29% 48% 30% 32%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +32400%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +20%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +221.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +152.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +154.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +123.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -98.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +545.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1990.9%
հավասար Երկաթ - 0.41

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +10.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +6361.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +614.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +452.8%
հավասար Վիտամին B1 - 0.015
հավասար Վիտամին B2 - 0.217
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 66% 5% 15% 0% 4% 56% 2% 13% 13% 14% 188% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 12% 0% 4% 51% 73% 90% 68% 10% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +10.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +6361.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +614.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +452.8%
հավասար Վիտամին B1 - 0.015
հավասար Վիտամին B2 - 0.217

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +961.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +5655.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +170.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +1091.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +97.4%
24% 28% 45% 2%
Սպիտակուցներ: 23.78 գ
Ճարպեր: 28.2 գ
Ածխաջրեր: 0.57 գ
Ջուր: 45.45 գ
Այլ: 2 գ
2% 7% 90%
Սպիտակուցներ: 2.24 գ
Ճարպեր: 0.49 գ
Ածխաջրեր: 6.79 գ
Ջուր: 89.74 գ
Այլ: 0.74 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +961.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +5655.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +170.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +1091.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +97.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Port Salut Shiitake
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Port Salut Shiitake Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.57g 4.29g Shiitake
Սպիտակուցներ 23.78g 2.24g Port Salut
Ճարպեր 28.2g 0.49g Port Salut
Ածխաջրեր 0.57g 6.79g Shiitake
Կալորիականություն 352kcal 34kcal Port Salut
Շաքար 0.57g 2.38g Port Salut
Բջջանյութ(Fiber) 0g 2.5g Shiitake
Կալցիում 650mg 2mg Port Salut
Երկաթ 0.43mg 0.41mg Port Salut
Մագնեզիում 24mg 20mg Port Salut
Ֆոսֆոր 360mg 112mg Port Salut
Կալիում 136mg 304mg Shiitake
Նատրիում 534mg 9mg Shiitake
Ցինկ 2.6mg 1.03mg Port Salut
Պղինձ 0.022mg 0.142mg Shiitake
Մանգան 0.011mg 0.23mg Shiitake
Սելեն 14.5µg 5.7µg Port Salut
Վիտամին A 1092IU Port Salut
Վիտամին A, RAE 315µg Port Salut
Վիտամին E 0.24mg Port Salut
Վիտամին D 21IU 18IU Port Salut
Վիտամին D (D2 + D3) 0.5µg 0.4µg Port Salut
Վիտամին B1 0.014mg 0.015mg Shiitake
Վիտամին B2 0.24mg 0.217mg Port Salut
Վիտամին B3 0.06mg 3.877mg Shiitake
Վիտամին B5 0.21mg 1.5mg Shiitake
Վիտամին B6 0.053mg 0.293mg Shiitake
Folate, total 18µg 13µg Port Salut
Վիտամին B12 1.5µg Port Salut
Վիտամին K 2.4µg Port Salut
Տրիպտոֆան 0.343mg 0.011mg Port Salut
Տրեոնին 0.876mg 0.134mg Port Salut
Իզոլեյցին 1.446mg 0.111mg Port Salut
Լեյցին 2.482mg 0.189mg Port Salut
Լիզին 1.987mg 0.134mg Port Salut
Մեթիոնին 0.734mg 0.033mg Port Salut
Ֆենիլալանին 1.323mg 0.111mg Port Salut
Վալին 1.707mg 0.145mg Port Salut
Հիստիդին 0.686mg 0.056mg Port Salut
Խոլեստերին 123mg Shiitake
Հագեցած ճարպ 16.691g Shiitake
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.338g Port Salut
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.729g Port Salut

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Port Salut Shiitake
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
31%
Port Salut
25%
Shiitake
Mineral Summary Score
62%
Port Salut
24%
Shiitake

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Shiitake
Shiitake is lower in Նատրիում (difference - 525mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Shiitake
Shiitake is lower in Խոլեստերին (difference - 123mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Shiitake
Shiitake is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 16.691g)
Which food is cheaper?
Shiitake
Shiitake is cheaper (difference - $2.2)
Which food is lower in Շաքար?
Port Salut
Port Salut is lower in Շաքար (difference - 1.81g)
Which food is lower in glycemic index?
Port Salut
Port Salut is lower in glycemic index (difference - 5)
Which food is richer in minerals?
Port Salut
Port Salut is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Port Salut
Port Salut is relatively richer in vitamins

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Port Salut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170849/nutrients
  2. Shiitake - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169242/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: