Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Pretzel և Mr. Goodbar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Pretzel vs Mr. Goodbar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +229.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +307.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +62.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +76.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.7%
հավասար Պղինձ - 0.17
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 172% 21% 55% 20% 162% 29% 53% 133% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 53% 34% 70% 35% 6% 26% 57% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +229.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +307.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +62.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +76.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.7%
հավասար Պղինձ - 0.17

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +202.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +137.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +53.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +336.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +574.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +30.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +60.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +28.6%
հավասար Վիտամին B6 - 0.07
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 10% 0% 7% 106% 77% 99% 20% 18% 125% 0% 17% 7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 64% 0% 3% 35% 33% 65% 26% 17% 29% 42% 26% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +202.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +137.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +53.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +336.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +574.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +30.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +60.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +28.6%
հավասար Վիտամին B6 - 0.07

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +47.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +595.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +97.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1033.4%
հավասար Սպիտակուցներ - 10.22
10% 3% 80% 3% 4%
Սպիտակուցներ: 10.04 գ
Ճարպեր: 2.93 գ
Ածխաջրեր: 80.39 գ
Ջուր: 3.13 գ
Այլ: 3.51 գ
10% 33% 54% 2%
Սպիտակուցներ: 10.22 գ
Ճարպեր: 33.21 գ
Ածխաջրեր: 54.34 գ
Ջուր: 0.45 գ
Այլ: 1.78 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +47.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +595.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +97.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1033.4%
հավասար Սպիտակուցներ - 10.22

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -97.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1028.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +238.2%
16% 30% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.391 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.727 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.291 գ
53% 31% 16%
Հագեցած ճարպ: 14.13 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.203 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.366 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -97.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1028.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +238.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Pretzel Mr. Goodbar
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Pretzel Mr. Goodbar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.99g 50.54g Pretzel
Սպիտակուցներ 10.04g 10.22g Mr. Goodbar
Ճարպեր 2.93g 33.21g Mr. Goodbar
Ածխաջրեր 80.39g 54.34g Pretzel
Կալորիականություն 384kcal 538kcal Mr. Goodbar
Օսլա 72.58g Pretzel
Ֆրուկտոզա 0.31g Pretzel
Շաքար 2.21g 47.22g Pretzel
Բջջանյութ(Fiber) 3.4g 3.8g Mr. Goodbar
Կալցիում 27mg 110mg Mr. Goodbar
Երկաթ 4.58mg 1.39mg Pretzel
Մագնեզիում 29mg 47mg Mr. Goodbar
Ֆոսֆոր 128mg 163mg Mr. Goodbar
Կալիում 223mg 394mg Mr. Goodbar
Նատրիում 1240mg 41mg Mr. Goodbar
Ցինկ 1.04mg 0.93mg Pretzel
Պղինձ 0.156mg 0.17mg Mr. Goodbar
Մանգան 1.015mg 0mg Pretzel
Սելեն 4.4µg 0µg Pretzel
Վիտամին A 0IU 125IU Mr. Goodbar
Վիտամին A, RAE 0µg 35µg Mr. Goodbar
Վիտամին E 0.47mg 3.17mg Mr. Goodbar
Վիտամին C 2.1mg 0.9mg Pretzel
Վիտամին B1 0.424mg 0.14mg Pretzel
Վիտամին B2 0.332mg 0.14mg Pretzel
Վիտամին B3 5.27mg 3.44mg Pretzel
Վիտամին B5 0.322mg 0.42mg Mr. Goodbar
Վիտամին B6 0.074mg 0.07mg Pretzel
Folate, total 166µg 38µg Pretzel
Վիտամին B12 0µg 0.33µg Mr. Goodbar
Choline, total 29.5mg 47.4mg Mr. Goodbar
Վիտամին K 2.8µg 3.6µg Mr. Goodbar
Տրիպտոֆան 0.097mg Pretzel
Տրեոնին 0.25mg Pretzel
Իզոլեյցին 0.407mg Pretzel
Լեյցին 0.757mg Pretzel
Լիզին 0.257mg Pretzel
Մեթիոնին 0.177mg Pretzel
Ֆենիլալանին 0.52mg Pretzel
Վալին 0.48mg Pretzel
Հիստիդին 0.22mg Pretzel
Խոլեստերին 0mg 10mg Pretzel
Տրանս ճարպ 0.004g Mr. Goodbar
Հագեցած ճարպ 0.391g 14.13g Pretzel
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.727g 8.203g Mr. Goodbar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.291g 4.366g Mr. Goodbar
18:2 n-6 c,c 1.223g Pretzel
18:3 n-6 c,c,c 0.001g Pretzel
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.063g Pretzel

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Pretzel Mr. Goodbar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
37%
Pretzel
27%
Mr. Goodbar
Mineral Summary Score
67%
Pretzel
31%
Mr. Goodbar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Pretzel
Pretzel is lower in Շաքար (difference - 45.01g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pretzel
Pretzel is lower in Խոլեստերին (difference - 10mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pretzel
Pretzel is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 13.739g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Նատրիում (difference - 1199mg)
Which food is lower in glycemic index?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in glycemic index (difference - 83)
Which food is cheaper?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is cheaper (difference - $2.4)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Pretzel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167555/nutrients
  2. Mr. Goodbar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168760/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: