Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Pretzel և Skor bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Pretzel vs Skor bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +703.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +190%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +109.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +45.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +511.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +290%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +11.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -74.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 172% 21% 55% 20% 162% 29% 53% 133% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +703.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +190%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +109.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +45.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +511.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +290%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +11.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -74.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +320%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2020%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +232%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3953.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +705%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +236.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +8200%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +851.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +23.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +207.1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 10% 0% 7% 106% 77% 99% 20% 18% 125% 0% 17% 7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 2% 22%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +320%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2020%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +232%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3953.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +705%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +236.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +8200%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +851.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +23.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +207.1%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +220.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +99.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +192.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +936.5%
10% 3% 80% 3% 4%
Սպիտակուցներ: 10.04 գ
Ճարպեր: 2.93 գ
Ածխաջրեր: 80.39 գ
Ջուր: 3.13 գ
Այլ: 3.51 գ
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +220.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +99.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +192.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +936.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -97.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1236.2%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 1.191
16% 30% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.391 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.727 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.291 գ
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -97.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1236.2%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 1.191

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Pretzel Skor bar
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Pretzel Skor bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.99g 62.43g Pretzel
Սպիտակուցներ 10.04g 3.13g Pretzel
Ճարպեր 2.93g 30.37g Skor bar
Ածխաջրեր 80.39g 63.73g Pretzel
Կալորիականություն 384kcal 541kcal Skor bar
Օսլա 72.58g Pretzel
Ֆրուկտոզա 0.31g Pretzel
Շաքար 2.21g 59.89g Pretzel
Բջջանյութ(Fiber) 3.4g 1.3g Pretzel
Կալցիում 27mg 30mg Skor bar
Երկաթ 4.58mg 0.57mg Pretzel
Մագնեզիում 29mg 10mg Pretzel
Ֆոսֆոր 128mg 61mg Pretzel
Կալիում 223mg 153mg Pretzel
Նատրիում 1240mg 317mg Skor bar
Ցինկ 1.04mg 0.17mg Pretzel
Պղինձ 0.156mg 0.04mg Pretzel
Մանգան 1.015mg 0mg Pretzel
Սելեն 4.4µg 0µg Pretzel
Վիտամին A 0IU 204IU Skor bar
Վիտամին A, RAE 0µg 61µg Skor bar
Վիտամին E 0.47mg 0.58mg Skor bar
Վիտամին D 0IU 3IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.1µg Skor bar
Վիտամին C 2.1mg 0.5mg Pretzel
Վիտամին B1 0.424mg 0.02mg Pretzel
Վիտամին B2 0.332mg 0.1mg Pretzel
Վիտամին B3 5.27mg 0.13mg Pretzel
Վիտամին B5 0.322mg 0.04mg Pretzel
Վիտամին B6 0.074mg 0.022mg Pretzel
Folate, total 166µg 2µg Pretzel
Վիտամին B12 0µg 0.21µg Skor bar
Choline, total 29.5mg 3.1mg Pretzel
Վիտամին K 2.8µg 8.6µg Skor bar
Տրիպտոֆան 0.097mg Pretzel
Տրեոնին 0.25mg Pretzel
Իզոլեյցին 0.407mg Pretzel
Լեյցին 0.757mg Pretzel
Լիզին 0.257mg Pretzel
Մեթիոնին 0.177mg Pretzel
Ֆենիլալանին 0.52mg Pretzel
Վալին 0.48mg Pretzel
Հիստիդին 0.22mg Pretzel
Խոլեստերին 0mg 53mg Pretzel
Տրանս ճարպ 0.004g Skor bar
Հագեցած ճարպ 0.391g 18.78g Pretzel
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.727g 9.714g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.291g 1.191g Pretzel
18:2 n-6 c,c 1.223g Pretzel
18:3 n-6 c,c,c 0.001g Pretzel
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.063g Pretzel

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Pretzel Skor bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
37%
Pretzel
9%
Skor bar
Mineral Summary Score
67%
Pretzel
14%
Skor bar

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Skor bar
Skor bar is lower in Նատրիում (difference - 923mg)
Which food is lower in glycemic index?
Skor bar
Skor bar is lower in glycemic index (difference - 83)
Which food is cheaper?
Skor bar
Skor bar is cheaper (difference - $2.4)
Which food is lower in Շաքար?
Pretzel
Pretzel is lower in Շաքար (difference - 57.68g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pretzel
Pretzel is lower in Խոլեստերին (difference - 53mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pretzel
Pretzel is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 18.389g)
Which food is richer in minerals?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Pretzel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167555/nutrients
  2. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: