Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Raisinets և Chocolate pudding սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Raisinets vs Chocolate pudding infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +200%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -88.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +22.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 26% 45% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 15% 14% 102% 15% 38% 12% 23% 9% 13%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +200%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -88.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +22.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +120.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 34% 3% 17% 9% 4% 39% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +120.8%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +39.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +785.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +275.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1065.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20.8%
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.4 գ
Ճարպեր: 17 գ
Ածխաջրեր: 71 գ
Ջուր: 6.4 գ
Այլ: 1.2 գ
3% 2% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.15 գ
Ճարպեր: 1.92 գ
Ածխաջրեր: 18.89 գ
Ջուր: 74.59 գ
Այլ: 1.45 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +39.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +785.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +275.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1065.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -90.3%
100%
Հագեցած ճարպ: 11 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
61% 32% 8%
Հագեցած ճարպ: 1.064 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.561 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -90.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Raisinets Chocolate pudding
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Raisinets Chocolate pudding Opinion
Զուտ ածխաջրեր 68.8g 18.49g Raisinets
Սպիտակուցներ 4.4g 3.15g Raisinets
Ճարպեր 17g 1.92g Raisinets
Ածխաջրեր 71g 18.89g Raisinets
Կալորիականություն 422kcal 105kcal Raisinets
Շաքար 59g Chocolate pudding
Բջջանյութ(Fiber) 2.2g 0.4g Raisinets
Կալցիում 85mg 104mg Chocolate pudding
Երկաթ 1.2mg 0.4mg Raisinets
Մագնեզիում 19mg Chocolate pudding
Ֆոսֆոր 238mg Chocolate pudding
Կալիում 168mg Chocolate pudding
Նատրիում 33mg 284mg Raisinets
Ցինկ 0.43mg Chocolate pudding
Պղինձ 0.068mg Chocolate pudding
Մանգան 0.062mg Chocolate pudding
Սելեն 2.3µg Chocolate pudding
Վիտամին A 77IU 170IU Chocolate pudding
Վիտամին A, RAE 46µg Chocolate pudding
Վիտամին D 33IU Chocolate pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg Chocolate pudding
Վիտամին C 1.6mg 0.8mg Raisinets
Վիտամին B1 0.034mg Chocolate pudding
Վիտամին B2 0.147mg Chocolate pudding
Վիտամին B3 0.108mg Chocolate pudding
Վիտամին B5 0.274mg Chocolate pudding
Վիտամին B6 0.038mg Chocolate pudding
Folate, total 5µg Chocolate pudding
Վիտամին B12 0.31µg Chocolate pudding
Տրիպտոֆան 0.044mg Chocolate pudding
Տրեոնին 0.139mg Chocolate pudding
Իզոլեյցին 0.182mg Chocolate pudding
Լեյցին 0.295mg Chocolate pudding
Լիզին 0.239mg Chocolate pudding
Մեթիոնին 0.074mg Chocolate pudding
Ֆենիլալանին 0.151mg Chocolate pudding
Վալին 0.208mg Chocolate pudding
Հիստիդին 0.082mg Chocolate pudding
Խոլեստերին 11mg 6mg Chocolate pudding
Տրանս ճարպ 0.08g Chocolate pudding
Հագեցած ճարպ 11g 1.064g Chocolate pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.561g Chocolate pudding
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.132g Chocolate pudding

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Raisinets Chocolate pudding
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Raisinets
11%
Chocolate pudding
Mineral Summary Score
7%
Raisinets
27%
Chocolate pudding

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Raisinets
Raisinets is lower in Նատրիում (difference - 251mg)
Which food is lower in glycemic index?
Raisinets
Raisinets is lower in glycemic index (difference - 51)
Which food is lower in Շաքար?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Շաքար (difference - 59g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.936g)
Which food is richer in minerals?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Raisinets - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169587/nutrients
  2. Chocolate pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167998/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: