Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Raisinets և Molasses սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Raisinets vs Molasses infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -10.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +141.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +293.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 26% 45% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 62% 177% 173% 14% 130% 5% 8% 163% 200% 98%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -10.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +141.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +293.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 11% 1% 18% 49% 155% 0% 0% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +16900%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +241.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +175%
հավասար Ածխաջրեր - 74.73
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.4 գ
Ճարպեր: 17 գ
Ածխաջրեր: 71 գ
Ջուր: 6.4 գ
Այլ: 1.2 գ
75% 22% 3%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 74.73 գ
Ջուր: 21.87 գ
Այլ: 3.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +16900%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +241.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +175%
հավասար Ածխաջրեր - 74.73

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.8%
100%
Հագեցած ճարպ: 11 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
18% 32% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.032 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.05 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Raisinets Molasses
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Raisinets Molasses Opinion
Զուտ ածխաջրեր 68.8g 74.73g Molasses
Սպիտակուցներ 4.4g 0g Raisinets
Ճարպեր 17g 0.1g Raisinets
Ածխաջրեր 71g 74.73g Molasses
Կալորիականություն 422kcal 290kcal Raisinets
Ֆրուկտոզա 12.79g Molasses
Շաքար 59g 74.72g Raisinets
Բջջանյութ(Fiber) 2.2g 0g Raisinets
Կալցիում 85mg 205mg Molasses
Երկաթ 1.2mg 4.72mg Molasses
Մագնեզիում 242mg Molasses
Ֆոսֆոր 31mg Molasses
Կալիում 1464mg Molasses
Նատրիում 33mg 37mg Raisinets
Ցինկ 0.29mg Molasses
Պղինձ 0.487mg Molasses
Մանգան 1.53mg Molasses
Սելեն 17.8µg Molasses
Վիտամին A 77IU 0IU Raisinets
Վիտամին C 1.6mg 0mg Raisinets
Վիտամին B1 0.041mg Molasses
Վիտամին B2 0.002mg Molasses
Վիտամին B3 0.93mg Molasses
Վիտամին B5 0.804mg Molasses
Վիտամին B6 0.67mg Molasses
Choline, total 13.3mg Molasses
Խոլեստերին 11mg 0mg Molasses
Տրանս ճարպ 0.08g Molasses
Հագեցած ճարպ 11g 0.018g Molasses
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.032g Molasses
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.05g Molasses

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Raisinets Molasses
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Raisinets
18%
Molasses
Mineral Summary Score
7%
Raisinets
103%
Molasses

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Raisinets
Raisinets is lower in Շաքար (difference - 15.72g)
Which food is lower in Նատրիում?
Raisinets
Raisinets is lower in Նատրիում (difference - 4mg)
Which food is lower in glycemic index?
Raisinets
Raisinets is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is cheaper?
Raisinets
Raisinets is cheaper (difference - $2)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Molasses
Molasses is lower in Խոլեստերին (difference - 11mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Molasses
Molasses is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.982g)
Which food is richer in minerals?
Molasses
Molasses is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Molasses
Molasses is relatively richer in vitamins

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Raisinets - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169587/nutrients
  2. Molasses - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168820/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: