Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Raisinets և Skor bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Raisinets vs Skor bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +110.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -89.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 26% 45% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +110.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -89.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +220%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +164.9%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 2% 22%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +220%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +164.9%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +40.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +307.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +78.6%
հավասար Այլ - 1.2
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.4 գ
Ճարպեր: 17 գ
Ածխաջրեր: 71 գ
Ջուր: 6.4 գ
Այլ: 1.2 գ
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +40.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +307.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +78.6%
հավասար Այլ - 1.2

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -41.4%
100%
Հագեցած ճարպ: 11 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -41.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Raisinets Skor bar
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Raisinets Skor bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 68.8g 62.43g Raisinets
Սպիտակուցներ 4.4g 3.13g Raisinets
Ճարպեր 17g 30.37g Skor bar
Ածխաջրեր 71g 63.73g Raisinets
Կալորիականություն 422kcal 541kcal Skor bar
Շաքար 59g 59.89g Raisinets
Բջջանյութ(Fiber) 2.2g 1.3g Raisinets
Կալցիում 85mg 30mg Raisinets
Երկաթ 1.2mg 0.57mg Raisinets
Մագնեզիում 10mg Skor bar
Ֆոսֆոր 61mg Skor bar
Կալիում 153mg Skor bar
Նատրիում 33mg 317mg Raisinets
Ցինկ 0.17mg Skor bar
Պղինձ 0.04mg Skor bar
Վիտամին A 77IU 204IU Skor bar
Վիտամին A, RAE 61µg Skor bar
Վիտամին E 0.58mg Skor bar
Վիտամին D 3IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0.1µg Skor bar
Վիտամին C 1.6mg 0.5mg Raisinets
Վիտամին B1 0.02mg Skor bar
Վիտամին B2 0.1mg Skor bar
Վիտամին B3 0.13mg Skor bar
Վիտամին B5 0.04mg Skor bar
Վիտամին B6 0.022mg Skor bar
Folate, total 2µg Skor bar
Վիտամին B12 0.21µg Skor bar
Choline, total 3.1mg Skor bar
Վիտամին K 8.6µg Skor bar
Խոլեստերին 11mg 53mg Raisinets
Տրանս ճարպ 0.08g Skor bar
Հագեցած ճարպ 11g 18.78g Raisinets
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.714g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.191g Skor bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Raisinets Skor bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Raisinets
9%
Skor bar
Mineral Summary Score
7%
Raisinets
14%
Skor bar

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Skor bar
Skor bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Skor bar
Skor bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Raisinets
Raisinets is lower in Շաքար (difference - 0.89g)
Which food is lower in Նատրիում?
Raisinets
Raisinets is lower in Նատրիում (difference - 284mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Raisinets
Raisinets is lower in Խոլեստերին (difference - 42mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Raisinets
Raisinets is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.78g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Raisinets - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169587/nutrients
  2. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: