Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Rapini և Arrowroot սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Summary of differences between Rapini and Arrowroot

  • Rapini has more Վիտամին C, Վիտամին A, RAE, Կալցիում, Մանգան, Բջջանյութ(Fiber), and Վիտամին B2, however Arrowroot is higher in Folate, total, Պղինձ, Կալիում, and Վիտամին B6.
  • Arrowroot covers your daily need of Folate, total 64% more than Rapini.
  • Rapini has 131 times more Վիտամին A, RAE than Arrowroot. While Rapini has 131µg of Վիտամին A, RAE, Arrowroot has only 1µg.

These are the specific foods used in this comparison Broccoli raab, raw and Arrowroot, raw.

Infographic

Rapini vs Arrowroot infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1700%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +127%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +34.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +131.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -21.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +188.1%
հավասար Երկաթ - 2.22
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 81% 16% 32% 18% 5% 22% 14% 52% 6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 2% 84% 18% 43% 41% 4% 18% 41% 23% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1700%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +127%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +34.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +131.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -21.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +188.1%
հավասար Երկաթ - 2.22

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Rapini
7
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +13700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +963.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +13.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +118.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +38.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +55.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +307.2%
հավասար Վիտամին B5 - 0.292
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 158% 33% 0% 68% 41% 30% 23% 20% 40% 63% 0% 560%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 0% 0% 7% 36% 14% 32% 18% 62% 254% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +13700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +963.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +13.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +118.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +38.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +55.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +307.2%
հավասար Վիտամին B5 - 0.292

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +145%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +14.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +33.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +369.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +51.1%
3% 3% 93%
Սպիտակուցներ: 3.17 գ
Ճարպեր: 0.49 գ
Ածխաջրեր: 2.85 գ
Ջուր: 92.55 գ
Այլ: 0.94 գ
4% 13% 81%
Սպիտակուցներ: 4.24 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 13.39 գ
Ջուր: 80.75 գ
Այլ: 1.42 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +145%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +14.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +33.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +369.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +51.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +550%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +41.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -22%
24% 13% 63%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.026 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.13 գ
29% 3% 68%
Հագեցած ճարպ: 0.039 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.004 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.092 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +550%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +41.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -22%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rapini Arrowroot
Lower in glycemic index ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rapini Arrowroot Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.15g 12.09g Arrowroot
Սպիտակուցներ 3.17g 4.24g Arrowroot
Ճարպեր 0.49g 0.2g Rapini
Ածխաջրեր 2.85g 13.39g Arrowroot
Կալորիականություն 22kcal 65kcal Arrowroot
Ֆրուկտոզա 0.17g Rapini
Շաքար 0.38g Arrowroot
Բջջանյութ(Fiber) 2.7g 1.3g Rapini
Կալցիում 108mg 6mg Rapini
Երկաթ 2.14mg 2.22mg Arrowroot
Մագնեզիում 22mg 25mg Arrowroot
Ֆոսֆոր 73mg 98mg Arrowroot
Կալիում 196mg 454mg Arrowroot
Նատրիում 33mg 26mg Arrowroot
Ցինկ 0.77mg 0.63mg Rapini
Պղինձ 0.042mg 0.121mg Arrowroot
Մանգան 0.395mg 0.174mg Rapini
Սելեն 1µg 0.7µg Rapini
Վիտամին A 2622IU 19IU Rapini
Վիտամին A, RAE 131µg 1µg Rapini
Վիտամին E 1.62mg Rapini
Վիտամին C 20.2mg 1.9mg Rapini
Վիտամին B1 0.162mg 0.143mg Rapini
Վիտամին B2 0.129mg 0.059mg Rapini
Վիտամին B3 1.221mg 1.693mg Arrowroot
Վիտամին B5 0.322mg 0.292mg Rapini
Վիտամին B6 0.171mg 0.266mg Arrowroot
Folate, total 83µg 338µg Arrowroot
Վիտամին K 224µg Rapini
Տրիպտոֆան 0.043mg Rapini
Տրեոնին 0.106mg Rapini
Իզոլեյցին 0.104mg Rapini
Լեյցին 0.17mg Rapini
Լիզին 0.198mg Rapini
Մեթիոնին 0.048mg Rapini
Ֆենիլալանին 0.128mg Rapini
Վալին 0.153mg Rapini
Հիստիդին 0.066mg Rapini
Հագեցած ճարպ 0.05g 0.039g Arrowroot
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.026g 0.004g Rapini
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.13g 0.092g Rapini

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rapini Arrowroot
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
86%
Rapini
35%
Arrowroot
Mineral Summary Score
27%
Rapini
27%
Arrowroot

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Rapini
Rapini is lower in glycemic index (difference - 26)
Which food is richer in vitamins?
Rapini
Rapini is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Շաքար (difference - 0.38g)
Which food is lower in Նատրիում?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Նատրիում (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.011g)
Which food is cheaper?
Arrowroot
Arrowroot is cheaper (difference - $0.4)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rapini - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170381/nutrients
  2. Arrowroot - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168490/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: