Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reeses cups և 3 musketeers սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reeses cups vs 3 musketeers infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +80.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +113.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +157.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +132.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +54.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -45.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +35.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +80.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +113.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +157.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +132.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +54.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -45.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +35.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +370.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +96.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1852.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +168.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +190.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +19.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +553.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +45%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 20% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 7% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +370.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +96.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1852.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +168.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +190.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +19.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +553.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +45%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +293.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +139.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +125%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +40.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +302.8%
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +293.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +139.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +125%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +40.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +302.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +452%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1640.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -19.4%
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +452%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1640.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -19.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reeses cups 3 musketeers
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reeses cups 3 musketeers Opinion
Զուտ ածխաջրեր 51.76g 76.27g 3 musketeers
Սպիտակուցներ 10.24g 2.6g Reeses cups
Ճարպեր 30.53g 12.75g Reeses cups
Ածխաջրեր 55.36g 77.77g 3 musketeers
Կալորիականություն 515kcal 436kcal Reeses cups
Շաքար 47.17g 66.89g Reeses cups
Բջջանյութ(Fiber) 3.6g 1.5g Reeses cups
Կալցիում 78mg 54mg Reeses cups
Երկաթ 1.21mg 0.67mg Reeses cups
Մագնեզիում 62mg 29mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 161mg 69mg Reeses cups
Կալիում 343mg 133mg Reeses cups
Նատրիում 357mg 194mg 3 musketeers
Ցինկ 1.28mg 0.55mg Reeses cups
Պղինձ 0.24mg 0.155mg Reeses cups
Մանգան 0mg 0.16mg 3 musketeers
Սելեն 1.4µg 1.9µg 3 musketeers
Վիտամին A 56IU 67IU 3 musketeers
Վիտամին A, RAE 17µg 20µg 3 musketeers
Վիտամին E 0.15mg 0.98mg 3 musketeers
Վիտամին C 0.3mg 0.2mg Reeses cups
Վիտամին B1 0.16mg 0.034mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.11mg 0.056mg Reeses cups
Վիտամին B3 4.49mg 0.23mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.62mg 0.231mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.1mg 0.015mg Reeses cups
Folate, total 50µg 4µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.26µg 0.16µg Reeses cups
Choline, total 35.4mg 12.2mg Reeses cups
Վիտամին K 2µg 2.9µg 3 musketeers
Խոլեստերին 6mg 5mg 3 musketeers
Տրանս ճարպ 0g 0.129g Reeses cups
Հագեցած ճարպ 10.73g 8.646g 3 musketeers
Մոնոչհագեցած ճարպ 13.1g 2.373g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 5.5g 0.316g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reeses cups 3 musketeers
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reeses cups
8%
3 musketeers
Mineral Summary Score
38%
Reeses cups
23%
3 musketeers

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Շաքար (difference - 19.72g)
Which food is richer in vitamins?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Նատրիում (difference - 163mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.084g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients
  2. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: