Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reeses cups և Fruit leather սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reeses cups vs Fruit leather infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +333.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +61.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +342.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +570.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +109.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -11.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +573.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +40.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +92.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 29% 10% 11% 15% 53% 6% 57% 24% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +333.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +61.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +342.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +570.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +109.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -11.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +573.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +40.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +92.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +272.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4390%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +174.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +273.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +18566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +810%
հավասար Վիտամին A - 58
հավասար Վիտամին B2 - 0.1
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 20% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 12% 0% 187% 11% 24% 2% 20% 70% 3% 0% 8% 46%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +272.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4390%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +174.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +273.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +18566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +810%
հավասար Վիտամին A - 58
հավասար Վիտամին B2 - 0.1

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +924%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1039.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +102.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +49.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +754.2%
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
3% 83% 12%
Սպիտակուցներ: 1 գ
Ճարպեր: 2.68 գ
Ածխաջրեր: 82.82 գ
Ջուր: 12.3 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +924%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1039.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +102.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +49.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +754.2%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +785.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +900%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -93.9%
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
24% 55% 21%
Հագեցած ճարպ: 0.65 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.48 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.55 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +785.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +900%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -93.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reeses cups Fruit leather
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reeses cups Fruit leather Opinion
Զուտ ածխաջրեր 51.76g 82.82g Fruit leather
Սպիտակուցներ 10.24g 1g Reeses cups
Ճարպեր 30.53g 2.68g Reeses cups
Ածխաջրեր 55.36g 82.82g Fruit leather
Կալորիականություն 515kcal 359kcal Reeses cups
Շաքար 47.17g 57.58g Reeses cups
Բջջանյութ(Fiber) 3.6g 0g Reeses cups
Կալցիում 78mg 18mg Reeses cups
Երկաթ 1.21mg 0.75mg Reeses cups
Մագնեզիում 62mg 14mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 161mg 24mg Reeses cups
Կալիում 343mg 164mg Reeses cups
Նատրիում 357mg 403mg Reeses cups
Ցինկ 1.28mg 0.19mg Reeses cups
Պղինձ 0.24mg 0.171mg Reeses cups
Մանգան 0mg 0.184mg Fruit leather
Սելեն 1.4µg 2.7µg Fruit leather
Վիտամին A 56IU 58IU Fruit leather
Վիտամին A, RAE 17µg 6µg Reeses cups
Վիտամին E 0.15mg 0.56mg Fruit leather
Վիտամին C 0.3mg 56mg Fruit leather
Վիտամին B1 0.16mg 0.043mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.11mg 0.1mg Reeses cups
Վիտամին B3 4.49mg 0.1mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.62mg 0.319mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.1mg 0.3mg Fruit leather
Folate, total 50µg 4µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.26µg 0µg Reeses cups
Choline, total 35.4mg 12.9mg Reeses cups
Վիտամին K 2µg 18.2µg Fruit leather
Խոլեստերին 6mg 0mg Fruit leather
Հագեցած ճարպ 10.73g 0.65g Fruit leather
Մոնոչհագեցած ճարպ 13.1g 1.48g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 5.5g 0.55g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reeses cups Fruit leather
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reeses cups
29%
Fruit leather
Mineral Summary Score
38%
Reeses cups
22%
Fruit leather

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Շաքար (difference - 10.41g)
Which food is lower in Նատրիում?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Նատրիում (difference - 46mg)
Which food is lower in glycemic index?
Reeses cups
Reeses cups is lower in glycemic index (difference - 27)
Which food is richer in minerals?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in minerals
Which food is lower in Խոլեստերին?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.08g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients
  2. Fruit leather - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167540/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: