Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reeses cups և M&Ms Peanut սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reeses cups vs M&Ms Peanut infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +30.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +11.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +18%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -86%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +110.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +192.9%
հավասար Երկաթ - 1.16
հավասար Կալիում - 347
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 44% 50% 82% 31% 7% 48% 169% 87% 23%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +30.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +11.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +18%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -86%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +110.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +192.9%
հավասար Երկաթ - 1.16
հավասար Կալիում - 347

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +154%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +33.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +32.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +50%
հավասար Վիտամին B2 - 0.106
հավասար Վիտամին B5 - 0.627
հավասար Վիտամին B6 - 0.09
հավասար Folate, total - 55
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 57% 0% 0% 16% 25% 64% 38% 21% 42% 40% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +154%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +33.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +32.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1800%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +50%
հավասար Վիտամին B2 - 0.106
հավասար Վիտամին B5 - 0.627
հավասար Վիտամին B6 - 0.09
հավասար Folate, total - 55

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +16.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +81.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +72.2%
հավասար Սպիտակուցներ - 9.57
հավասար Ածխաջրեր - 60.48
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
10% 26% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 9.57 գ
Ճարպեր: 26.13 գ
Ածխաջրեր: 60.48 գ
Ջուր: 2.48 գ
Այլ: 1.34 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +16.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +81.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +72.2%
հավասար Սպիտակուցներ - 9.57
հավասար Ածխաջրեր - 60.48

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +62%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +59.1%
հավասար Հագեցած ճարպ - 10.169
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
47% 37% 16%
Հագեցած ճարպ: 10.169 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.086 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.456 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +62%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +59.1%
հավասար Հագեցած ճարպ - 10.169

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reeses cups M&Ms Peanut
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reeses cups M&Ms Peanut Opinion
Զուտ ածխաջրեր 51.76g 56.78g M&Ms Peanut
Սպիտակուցներ 10.24g 9.57g Reeses cups
Ճարպեր 30.53g 26.13g Reeses cups
Ածխաջրեր 55.36g 60.48g M&Ms Peanut
Կալորիականություն 515kcal 515kcal
Շաքար 47.17g 50.75g Reeses cups
Բջջանյութ(Fiber) 3.6g 3.7g M&Ms Peanut
Կալցիում 78mg 102mg M&Ms Peanut
Երկաթ 1.21mg 1.16mg Reeses cups
Մագնեզիում 62mg 69mg M&Ms Peanut
Ֆոսֆոր 161mg 190mg M&Ms Peanut
Կալիում 343mg 347mg M&Ms Peanut
Նատրիում 357mg 50mg M&Ms Peanut
Ցինկ 1.28mg 1.76mg M&Ms Peanut
Պղինձ 0.24mg 0.505mg M&Ms Peanut
Մանգան 0mg 0.664mg M&Ms Peanut
Սելեն 1.4µg 4.1µg M&Ms Peanut
Վիտամին A 56IU 74IU M&Ms Peanut
Վիտամին A, RAE 17µg 22µg M&Ms Peanut
Վիտամին E 0.15mg 2.85mg M&Ms Peanut
Վիտամին C 0.3mg 0mg Reeses cups
Վիտամին B1 0.16mg 0.063mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.11mg 0.106mg Reeses cups
Վիտամին B3 4.49mg 3.362mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.62mg 0.627mg M&Ms Peanut
Վիտամին B6 0.1mg 0.09mg Reeses cups
Folate, total 50µg 55µg M&Ms Peanut
Վիտամին B12 0.26µg 0.32µg M&Ms Peanut
Վիտամին K 2µg 3µg M&Ms Peanut
Խոլեստերին 6mg 8mg Reeses cups
Տրանս ճարպ 0g 0.328g Reeses cups
Հագեցած ճարպ 10.73g 10.169g M&Ms Peanut
Մոնոչհագեցած ճարպ 13.1g 8.086g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 5.5g 3.456g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reeses cups M&Ms Peanut
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet Equal
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reeses cups
26%
M&Ms Peanut
Mineral Summary Score
38%
Reeses cups
57%
M&Ms Peanut

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Շաքար (difference - 3.58g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in glycemic index?
Reeses cups
Reeses cups is lower in glycemic index (difference - 33)
Which food is lower in Նատրիում?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Նատրիում (difference - 307mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.561g)
Which food is richer in minerals?
M&Ms Peanut
M&Ms Peanut is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients
  2. M&Ms Peanut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169582/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: