Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reeses cups և Mounds candy bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reeses cups vs Mounds candy bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +271.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +12.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +76.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +16.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +72.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -59.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +371.4%
հավասար Կալիում - 321
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +271.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +12.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +76.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +16.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +72.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -59.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +371.4%
հավասար Կալիում - 321

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +226.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +89.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1520.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +153.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +26.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +33.3%
հավասար Վիտամին B6 - 0.09
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 20% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +226.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +89.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1520.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +153.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +26.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +33.3%
հավասար Վիտամին B6 - 0.09

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +122.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +109.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +528.5%
հավասար Ածխաջրեր - 58.59
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +122.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +109.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +528.5%
հավասար Ածխաջրեր - 58.59

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -47.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +3259%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3828.6%
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -47.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +3259%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3828.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reeses cups Mounds candy bar
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reeses cups Mounds candy bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 51.76g 54.89g Mounds candy bar
Սպիտակուցներ 10.24g 4.6g Reeses cups
Ճարպեր 30.53g 26.6g Reeses cups
Ածխաջրեր 55.36g 58.59g Mounds candy bar
Կալորիականություն 515kcal 486kcal Reeses cups
Շաքար 47.17g 46.19g Mounds candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 3.6g 3.7g Mounds candy bar
Կալցիում 78mg 21mg Reeses cups
Երկաթ 1.21mg 2.09mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 62mg 55mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 161mg 91mg Reeses cups
Կալիում 343mg 321mg Reeses cups
Նատրիում 357mg 145mg Mounds candy bar
Ցինկ 1.28mg 1.1mg Reeses cups
Պղինձ 0.24mg 0.4mg Mounds candy bar
Մանգան 0mg 0.948mg Mounds candy bar
Սելեն 1.4µg 6.6µg Mounds candy bar
Վիտամին A 56IU 0IU Reeses cups
Վիտամին A, RAE 17µg 0µg Reeses cups
Վիտամին E 0.15mg 0.19mg Mounds candy bar
Վիտամին C 0.3mg 0.4mg Mounds candy bar
Վիտամին B1 0.16mg 0.049mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.11mg 0.058mg Reeses cups
Վիտամին B3 4.49mg 0.277mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.62mg 0.245mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.1mg 0.09mg Reeses cups
Folate, total 50µg 6µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.26µg 0µg Reeses cups
Choline, total 35.4mg 11.8mg Reeses cups
Վիտամին K 2µg 1.6µg Reeses cups
Խոլեստերին 6mg 2mg Mounds candy bar
Հագեցած ճարպ 10.73g 20.58g Reeses cups
Մոնոչհագեցած ճարպ 13.1g 0.39g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 5.5g 0.14g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reeses cups Mounds candy bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reeses cups
7%
Mounds candy bar
Mineral Summary Score
38%
Reeses cups
53%
Mounds candy bar

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.85g)
Which food is richer in vitamins?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Շաքար (difference - 0.98g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Նատրիում (difference - 212mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients
  2. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: