Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reeses cups և Rolo սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reeses cups vs Rolo infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +188.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +126.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +82.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +85.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -47.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +188.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +126.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +82.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +85.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -47.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
6
Rolo
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +11125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +76.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +116.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +633.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +60%
հավասար Վիտամին B2 - 0.12
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 20% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 11% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +11125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +76.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +116.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +633.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +60%
հավասար Վիտամին B2 - 0.12

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +101.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +45.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +68.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +219.4%
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +101.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +45.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +68.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +219.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -26.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +522.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1975.5%
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -26.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +522.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1975.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reeses cups Rolo
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reeses cups Rolo Opinion
Զուտ ածխաջրեր 51.76g 67.05g Rolo
Սպիտակուցներ 10.24g 5.08g Reeses cups
Ճարպեր 30.53g 20.93g Reeses cups
Ածխաջրեր 55.36g 67.95g Rolo
Կալորիականություն 515kcal 474kcal Reeses cups
Շաքար 47.17g 63.93g Reeses cups
Բջջանյութ(Fiber) 3.6g 0.9g Reeses cups
Կալցիում 78mg 145mg Rolo
Երկաթ 1.21mg 0.42mg Reeses cups
Մագնեզիում 62mg 0mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 161mg 71mg Reeses cups
Կալիում 343mg 188mg Reeses cups
Նատրիում 357mg 188mg Rolo
Ցինկ 1.28mg 0mg Reeses cups
Պղինձ 0.24mg 0mg Reeses cups
Սելեն 1.4µg 0µg Reeses cups
Վիտամին A 56IU 121IU Rolo
Վիտամին A, RAE 17µg 34µg Rolo
Վիտամին E 0.15mg 1.1mg Rolo
Վիտամին C 0.3mg 0.9mg Rolo
Վիտամին B1 0.16mg 0.02mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.11mg 0.12mg Rolo
Վիտամին B3 4.49mg 0.04mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.62mg 0mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.1mg 0mg Reeses cups
Folate, total 50µg 0µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.26µg 0.33µg Rolo
Choline, total 35.4mg 20.1mg Reeses cups
Վիտամին K 2µg 3.2µg Rolo
Խոլեստերին 6mg 12mg Reeses cups
Հագեցած ճարպ 10.73g 14.542g Reeses cups
Մոնոչհագեցած ճարպ 13.1g 2.104g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 5.5g 0.265g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reeses cups Rolo
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reeses cups
10%
Rolo
Mineral Summary Score
38%
Reeses cups
13%
Rolo

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Rolo
Rolo is lower in Նատրիում (difference - 169mg)
Which food is lower in Շաքար?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Շաքար (difference - 16.76g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.812g)
Which food is richer in minerals?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients
  2. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: