Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's fast break և 3 musketeers սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's fast break vs 3 musketeers infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +13%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +65.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +88.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +113.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +70.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +16.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 36% 35% 56% 26% 44% 26% 60% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +13%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +65.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +88.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +113.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +70.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +16.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +282.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +78.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1452.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +875%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +67.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 2% 33% 24% 67% 26% 17% 30% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 7% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +282.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +78.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1452.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +875%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +67.5%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +233.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +83.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +105.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +41.5%
9% 23% 62% 4% 2%
Սպիտակուցներ: 8.66 գ
Ճարպեր: 23.42 գ
Ածխաջրեր: 61.6 գ
Ջուր: 4.1 գ
Այլ: 2.22 գ
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +233.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +83.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +105.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +41.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +276.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1270.3%
հավասար Հագեցած ճարպ - 8.646
38% 42% 20%
Հագեցած ճարպ: 8.23 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.94 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.33 գ
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +276.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1270.3%
հավասար Հագեցած ճարպ - 8.646

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's fast break 3 musketeers
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's fast break 3 musketeers Opinion
Զուտ ածխաջրեր 58.7g 76.27g 3 musketeers
Սպիտակուցներ 8.66g 2.6g Reese's fast break
Ճարպեր 23.42g 12.75g Reese's fast break
Ածխաջրեր 61.6g 77.77g 3 musketeers
Կալորիականություն 474kcal 436kcal Reese's fast break
Շաքար 53.08g 66.89g Reese's fast break
Բջջանյութ(Fiber) 2.9g 1.5g Reese's fast break
Կալցիում 61mg 54mg Reese's fast break
Երկաթ 0.96mg 0.67mg Reese's fast break
Մագնեզիում 48mg 29mg Reese's fast break
Ֆոսֆոր 130mg 69mg Reese's fast break
Կալիում 284mg 133mg Reese's fast break
Նատրիում 330mg 194mg 3 musketeers
Ցինկ 0.94mg 0.55mg Reese's fast break
Պղինձ 0.18mg 0.155mg Reese's fast break
Մանգան 0mg 0.16mg 3 musketeers
Սելեն 0µg 1.9µg 3 musketeers
Վիտամին A 40IU 67IU 3 musketeers
Վիտամին A, RAE 20µg 3 musketeers
Վիտամին E 0.98mg 3 musketeers
Վիտամին C 0.4mg 0.2mg Reese's fast break
Վիտամին B1 0.13mg 0.034mg Reese's fast break
Վիտամին B2 0.1mg 0.056mg Reese's fast break
Վիտամին B3 3.57mg 0.23mg Reese's fast break
Վիտամին B5 0.42mg 0.231mg Reese's fast break
Վիտամին B6 0.07mg 0.015mg Reese's fast break
Folate, total 39µg 4µg Reese's fast break
Վիտամին B12 0.16µg 3 musketeers
Choline, total 12.2mg 3 musketeers
Վիտամին K 2.9µg 3 musketeers
Խոլեստերին 4mg 5mg Reese's fast break
Տրանս ճարպ 0g 0.129g Reese's fast break
Հագեցած ճարպ 8.23g 8.646g Reese's fast break
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.94g 2.373g Reese's fast break
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.33g 0.316g Reese's fast break

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's fast break 3 musketeers
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
15%
Reese's fast break
8%
3 musketeers
Mineral Summary Score
30%
Reese's fast break
23%
3 musketeers

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Շաքար (difference - 13.81g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.416g)
Which food is richer in minerals?
Reese's fast break
Reese's fast break is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Նատրիում (difference - 136mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's fast break - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169630/nutrients
  2. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: