Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's fast break և Butterfinger սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's fast break vs Butterfinger infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +69.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +21.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +34%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +29.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -30.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Մագնեզիում - 48
հավասար Ցինկ - 1
հավասար Պղինձ - 0.193
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 36% 35% 56% 26% 44% 26% 60% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 35% 42% 20% 30% 28% 65% 64% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +69.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +21.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +34%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +29.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -30.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Մագնեզիում - 48
հավասար Ցինկ - 1
հավասար Պղինձ - 0.193

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +61.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +34.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +13.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +39.3%
հավասար Վիտամին B1 - 0.121
հավասար Վիտամին B6 - 0.069
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 2% 33% 24% 67% 26% 17% 30% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 35% 0% 0% 31% 15% 50% 23% 16% 22% 5% 9% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +61.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +34.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +13.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +39.3%
հավասար Վիտամին B1 - 0.121
հավասար Վիտամին B6 - 0.069

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +60.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +23.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +41.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.3%
9% 23% 62% 4% 2%
Սպիտակուցներ: 8.66 գ
Ճարպեր: 23.42 գ
Ածխաջրեր: 61.6 գ
Ջուր: 4.1 գ
Այլ: 2.22 գ
5% 19% 73%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 18.9 գ
Ածխաջրեր: 72.9 գ
Ջուր: 1.23 գ
Այլ: 1.57 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +60.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +23.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +41.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.3%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -13.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +74.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +36.9%
38% 42% 20%
Հագեցած ճարպ: 8.23 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.94 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.33 գ
53% 29% 18%
Հագեցած ճարպ: 9.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.119 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.164 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -13.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +74.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +36.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's fast break Butterfinger
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's fast break Butterfinger Opinion
Զուտ ածխաջրեր 58.7g 70.9g Butterfinger
Սպիտակուցներ 8.66g 5.4g Reese's fast break
Ճարպեր 23.42g 18.9g Reese's fast break
Ածխաջրեր 61.6g 72.9g Butterfinger
Կալորիականություն 474kcal 459kcal Reese's fast break
Շաքար 53.08g 45.9g Butterfinger
Բջջանյութ(Fiber) 2.9g 2g Reese's fast break
Կալցիում 61mg 36mg Reese's fast break
Երկաթ 0.96mg 0.79mg Reese's fast break
Մագնեզիում 48mg 48mg
Ֆոսֆոր 130mg 97mg Reese's fast break
Կալիում 284mg 220mg Reese's fast break
Նատրիում 330mg 230mg Butterfinger
Ցինկ 0.94mg 1mg Butterfinger
Պղինձ 0.18mg 0.193mg Butterfinger
Մանգան 0mg 0.49mg Butterfinger
Սելեն 0µg 2.9µg Butterfinger
Վիտամին A 40IU 0IU Reese's fast break
Վիտամին E 1.72mg Butterfinger
Վիտամին C 0.4mg 0mg Reese's fast break
Վիտամին B1 0.13mg 0.121mg Reese's fast break
Վիտամին B2 0.1mg 0.062mg Reese's fast break
Վիտամին B3 3.57mg 2.649mg Reese's fast break
Վիտամին B5 0.42mg 0.37mg Reese's fast break
Վիտամին B6 0.07mg 0.069mg Reese's fast break
Folate, total 39µg 28µg Reese's fast break
Վիտամին B12 0.04µg Butterfinger
Choline, total 15mg Butterfinger
Վիտամին K 2.2µg Butterfinger
Խոլեստերին 4mg 0mg Butterfinger
Տրանս ճարպ 0g 0.04g Reese's fast break
Հագեցած ճարպ 8.23g 9.5g Reese's fast break
Մոնոչհագեցած ճարպ 8.94g 5.119g Reese's fast break
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.33g 3.164g Reese's fast break

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's fast break Butterfinger
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
15%
Reese's fast break
16%
Butterfinger
Mineral Summary Score
30%
Reese's fast break
34%
Butterfinger

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.27g)
Which food is lower in Շաքար?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Շաքար (difference - 7.18g)
Which food is lower in Նատրիում?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Նատրիում (difference - 100mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's fast break - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169630/nutrients
  2. Butterfinger - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167565/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: