Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's pieces և Carob սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's pieces vs Carob infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +144.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +64.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +124%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +685.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +339.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +163.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +76.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -44.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +207%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +550%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +144.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +64.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +124%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +685.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +339.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +163.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +76.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -44.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +207%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +550%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
7
Carob
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +23.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +482.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +161.9%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +51.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +58.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +23%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +154.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +30.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 11% 20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +23.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +482.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +161.9%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +51.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +58.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +23%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +154.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +30.5%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +52.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +26.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +54%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +39.3%
հավասար Ածխաջրեր - 56.29
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +52.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +26.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +54%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +39.3%
հավասար Ածխաջրեր - 56.29

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -43.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +823.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +537.3%
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
97%
Հագեցած ճարպ: 29.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.483 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.295 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -43.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +823.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +537.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's pieces Carob
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's pieces Carob Opinion
Զուտ ածխաջրեր 56.86g 52.49g Reese's pieces
Սպիտակուցներ 12.46g 8.15g Reese's pieces
Ճարպեր 24.77g 31.36g Carob
Ածխաջրեր 59.86g 56.29g Reese's pieces
Կալորիականություն 497kcal 540kcal Carob
Շաքար 53.25g 34.11g Carob
Բջջանյութ(Fiber) 3g 3.8g Carob
Կալցիում 69mg 303mg Carob
Երկաթ 0.49mg 1.29mg Carob
Մագնեզիում 88mg 36mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 207mg 126mg Reese's pieces
Կալիում 359mg 633mg Carob
Նատրիում 194mg 107mg Carob
Ցինկ 1.15mg 3.53mg Carob
Պղինձ 0.41mg 0.183mg Reese's pieces
Մանգան 1.1mg 0.14mg Reese's pieces
Սելեն 0.8µg 5.2µg Carob
Վիտամին A 0IU 10IU Carob
Վիտամին A, RAE 0µg 1µg Carob
Վիտամին E 0.99mg 1.57mg Carob
Վիտամին C 0mg 0.5mg Carob
Վիտամին B1 0.18mg 0.1mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.22mg 0.178mg Reese's pieces
Վիտամին B3 6.06mg 1.04mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.61mg 0.75mg Carob
Վիտամին B6 0.11mg 0.13mg Carob
Folate, total 55µg 21µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.11µg 0.28µg Carob
Choline, total 28.7mg 19mg Reese's pieces
Վիտամին K 5.9µg 7.7µg Carob
Խոլեստերին 0mg 1mg Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 16.42g 29.018g Reese's pieces
Մոնոչհագեցած ճարպ 4.46g 0.483g Reese's pieces
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.88g 0.295g Reese's pieces

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's pieces Carob
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Reese's pieces
21%
Carob
Mineral Summary Score
56%
Reese's pieces
49%
Carob

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 12.598g)
Which food is lower in glycemic index?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in glycemic index (difference - 39)
Which food is lower in Շաքար?
Carob
Carob is lower in Շաքար (difference - 19.14g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carob
Carob is lower in Նատրիում (difference - 87mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients
  2. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: