Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's pieces և Molasses սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's pieces vs Molasses infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +567.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +296.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +197.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +863.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +175%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +307.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +18.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +39.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +2125%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 62% 177% 173% 14% 130% 5% 8% 163% 200% 98%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +567.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +296.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +197.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +863.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +175%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +307.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +18.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +39.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +2125%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +339%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +10900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +551.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +115.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +31.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +509.1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 11% 1% 18% 49% 155% 0% 0% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +339%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +10900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +551.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +115.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +31.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +509.1%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +24670%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +24.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2087%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +72.8%
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
75% 22% 3%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 74.73 գ
Ջուր: 21.87 գ
Այլ: 3.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +24670%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +24.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2087%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +72.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +13837.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3660%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
18% 32% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.032 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.05 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +13837.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3660%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's pieces Molasses
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's pieces Molasses Opinion
Զուտ ածխաջրեր 56.86g 74.73g Molasses
Սպիտակուցներ 12.46g 0g Reese's pieces
Ճարպեր 24.77g 0.1g Reese's pieces
Ածխաջրեր 59.86g 74.73g Molasses
Կալորիականություն 497kcal 290kcal Reese's pieces
Ֆրուկտոզա 12.79g Molasses
Շաքար 53.25g 74.72g Reese's pieces
Բջջանյութ(Fiber) 3g 0g Reese's pieces
Կալցիում 69mg 205mg Molasses
Երկաթ 0.49mg 4.72mg Molasses
Մագնեզիում 88mg 242mg Molasses
Ֆոսֆոր 207mg 31mg Reese's pieces
Կալիում 359mg 1464mg Molasses
Նատրիում 194mg 37mg Molasses
Ցինկ 1.15mg 0.29mg Reese's pieces
Պղինձ 0.41mg 0.487mg Molasses
Մանգան 1.1mg 1.53mg Molasses
Սելեն 0.8µg 17.8µg Molasses
Վիտամին E 0.99mg 0mg Reese's pieces
Վիտամին B1 0.18mg 0.041mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.22mg 0.002mg Reese's pieces
Վիտամին B3 6.06mg 0.93mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.61mg 0.804mg Molasses
Վիտամին B6 0.11mg 0.67mg Molasses
Folate, total 55µg 0µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.11µg 0µg Reese's pieces
Choline, total 28.7mg 13.3mg Reese's pieces
Վիտամին K 5.9µg 0µg Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 16.42g 0.018g Molasses
Մոնոչհագեցած ճարպ 4.46g 0.032g Reese's pieces
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.88g 0.05g Reese's pieces

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's pieces Molasses
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Reese's pieces
18%
Molasses
Mineral Summary Score
56%
Reese's pieces
103%
Molasses

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Շաքար (difference - 21.47g)
Which food is lower in glycemic index?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is cheaper?
Reese's pieces
Reese's pieces is cheaper (difference - $2)
Which food is richer in vitamins?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Molasses
Molasses is lower in Նատրիում (difference - 157mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Molasses
Molasses is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 16.402g)
Which food is richer in minerals?
Molasses
Molasses is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients
  2. Molasses - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168820/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: