Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's pieces և Payday սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's pieces vs Payday infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -16%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +26.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +20.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +36.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +291.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +101.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +36.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +537.5%
հավասար Մագնեզիում - 90
հավասար Ֆոսֆոր - 197
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 29% 72% 65% 85% 64% 31% 43% 109% 119% 28%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -16%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +26.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +20.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +36.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +291.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +101.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +36.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +537.5%
հավասար Մագնեզիում - 90
հավասար Ֆոսֆոր - 197

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
5
Payday
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +116.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +91.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +17.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +149.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +113.6%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +24%
հավասար Folate, total - 51
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 50% 0% 0% 21% 27% 135% 32% 55% 39% 3% 20% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +116.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +91.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +17.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +149.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +113.6%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +24%
հավասար Folate, total - 51

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +13.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +11.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +597%
հավասար Սպիտակուցներ - 13.44
հավասար Ճարպեր - 25
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
13% 25% 53% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 13.44 գ
Ճարպեր: 25 գ
Ածխաջրեր: 52.88 գ
Ջուր: 6.97 գ
Այլ: 1.71 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +13.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +11.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +597%
հավասար Սպիտակուցներ - 13.44
հավասար Ճարպեր - 25

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -70.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +179.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +149.5%
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
22% 57% 21%
Հագեցած ճարպ: 4.806 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 12.467 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.691 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -70.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +179.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +149.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's pieces Payday
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's pieces Payday Opinion
Զուտ ածխաջրեր 56.86g 49.08g Reese's pieces
Սպիտակուցներ 12.46g 13.44g Payday
Ճարպեր 24.77g 25g Payday
Ածխաջրեր 59.86g 52.88g Reese's pieces
Կալորիականություն 497kcal 490kcal Reese's pieces
Օսլա 2.19g Payday
Շաքար 53.25g 40.32g Payday
Բջջանյութ(Fiber) 3g 3.8g Payday
Կալցիում 69mg 94mg Payday
Երկաթ 0.49mg 1.92mg Payday
Մագնեզիում 88mg 90mg Payday
Ֆոսֆոր 207mg 197mg Reese's pieces
Կալիում 359mg 725mg Payday
Նատրիում 194mg 231mg Reese's pieces
Ցինկ 1.15mg 1.57mg Payday
Պղինձ 0.41mg 0.325mg Reese's pieces
Մանգան 1.1mg 0.912mg Reese's pieces
Սելեն 0.8µg 5.1µg Payday
Վիտամին A 0IU 1IU Payday
Վիտամին E 0.99mg 2.47mg Payday
Վիտամին B1 0.18mg 0.083mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.22mg 0.115mg Reese's pieces
Վիտամին B3 6.06mg 7.166mg Payday
Վիտամին B5 0.61mg 0.521mg Reese's pieces
Վիտամին B6 0.11mg 0.235mg Payday
Folate, total 55µg 51µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.11µg 0.02µg Reese's pieces
Choline, total 28.7mg 35.6mg Payday
Վիտամին K 5.9µg 0µg Reese's pieces
Տրիպտոֆան 0.133mg Payday
Տրեոնին 0.457mg Payday
Իզոլեյցին 0.486mg Payday
Լեյցին 0.879mg Payday
Լիզին 0.515mg Payday
Մեթիոնին 0.166mg Payday
Ֆենիլալանին 0.687mg Payday
Վալին 0.565mg Payday
Հիստիդին 0.337mg Payday
Հագեցած ճարպ 16.42g 4.806g Payday
20:5 n-3 (EPA) 0g 0.023g Payday
Մոնոչհագեցած ճարպ 4.46g 12.467g Payday
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.88g 4.691g Payday
20:2 n-6 c,c 0.002g Payday

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's pieces Payday
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Reese's pieces
29%
Payday
Mineral Summary Score
56%
Reese's pieces
64%
Payday

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Նատրիում (difference - 37mg)
Which food is lower in Շաքար?
Payday
Payday is lower in Շաքար (difference - 12.93g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Payday
Payday is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.614g)
Which food is richer in minerals?
Payday
Payday is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients
  2. Payday - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170680/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: