Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's pieces և Reesesticks սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's pieces vs Reesesticks infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +79.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +43.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +21.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +16.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +105%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +165.3%
հավասար Կալցիում - 70
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +79.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +43.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +21.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +16.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +105%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +165.3%
հավասար Կալցիում - 70

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +120%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +66.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +38.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +179.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +36.4%
հավասար Choline, total - 28.2
հավասար Վիտամին K - 5.9
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +120%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +66.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +38.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +179.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +36.4%
հավասար Choline, total - 28.2
հավասար Վիտամին K - 5.9

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +30.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +26.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +60%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.6%
հավասար Ածխաջրեր - 55.38
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +30.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +26.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +60%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.6%
հավասար Ածխաջրեր - 55.38

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -19.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +142.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +148.9%
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -19.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +142.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +148.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's pieces Reesesticks
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's pieces Reesesticks Opinion
Զուտ ածխաջրեր 56.86g 52.08g Reese's pieces
Սպիտակուցներ 12.46g 9.53g Reese's pieces
Ճարպեր 24.77g 31.34g Reesesticks
Ածխաջրեր 59.86g 55.38g Reese's pieces
Կալորիականություն 497kcal 521kcal Reesesticks
Շաքար 53.25g 40.33g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 3g 3.3g Reesesticks
Կալցիում 69mg 70mg Reesesticks
Երկաթ 0.49mg 1.3mg Reesesticks
Մագնեզիում 88mg 49mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 207mg 144mg Reese's pieces
Կալիում 359mg 295mg Reese's pieces
Նատրիում 194mg 264mg Reese's pieces
Ցինկ 1.15mg 0.99mg Reese's pieces
Պղինձ 0.41mg 0.2mg Reese's pieces
Մանգան 1.1mg 0mg Reese's pieces
Սելեն 0.8µg 0.7µg Reese's pieces
Վիտամին A 0IU 58IU Reesesticks
Վիտամին A, RAE 0µg 14µg Reesesticks
Վիտամին E 0.99mg 2.77mg Reesesticks
Վիտամին C 0mg 0.6mg Reesesticks
Վիտամին B1 0.18mg 0.13mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.22mg 0.1mg Reese's pieces
Վիտամին B3 6.06mg 3.64mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.61mg 0.44mg Reese's pieces
Վիտամին B6 0.11mg 0.08mg Reese's pieces
Folate, total 55µg 40µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.11µg 0.15µg Reesesticks
Choline, total 28.7mg 28.2mg Reese's pieces
Վիտամին K 5.9µg 5.9µg
Խոլեստերին 0mg 6mg Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 16.42g 13.21g Reesesticks
Մոնոչհագեցած ճարպ 4.46g 10.82g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.88g 4.68g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's pieces Reesesticks
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Reese's pieces
24%
Reesesticks
Mineral Summary Score
56%
Reese's pieces
32%
Reesesticks

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 12.92g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.21g)
Which food is lower in Նատրիում?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Նատրիում (difference - 70mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is richer in minerals?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients
  2. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: