Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's pieces և Tapioca սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's pieces vs Tapioca infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +716.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +633.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +152.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +169.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +228.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +3316.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +15614.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +52.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -37.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +150%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 3% 9% 36% 12% 16% 10% 4% 1% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +716.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +633.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +152.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +169.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +228.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +3316.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +15614.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +52.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -37.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +150%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +7980%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +120.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1275%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +127.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 10% 0% 27% 3% 8% 33% 2% 17% 8% 3% 32% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +53.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +7980%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +120.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1275%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +127.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +332.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1383.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +206%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +117%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +7401%
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.88 գ
Ճարպեր: 1.67 գ
Ածխաջրեր: 19.56 գ
Ջուր: 75.01 գ
Այլ: 0.88 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +332.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1383.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +206%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +117%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +7401%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +886.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2982%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94%
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
66% 30% 4%
Հագեցած ճարպ: 0.991 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.452 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.061 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +886.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2982%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's pieces Tapioca
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's pieces Tapioca Opinion
Զուտ ածխաջրեր 56.86g 19.56g Reese's pieces
Սպիտակուցներ 12.46g 2.88g Reese's pieces
Ճարպեր 24.77g 1.67g Reese's pieces
Ածխաջրեր 59.86g 19.56g Reese's pieces
Կալորիականություն 497kcal 105kcal Reese's pieces
Շաքար 53.25g Tapioca
Բջջանյութ(Fiber) 3g 0g Reese's pieces
Կալցիում 69mg 105mg Tapioca
Երկաթ 0.49mg 0.06mg Reese's pieces
Մագնեզիում 88mg 12mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 207mg 82mg Reese's pieces
Կալիում 359mg 133mg Reese's pieces
Նատրիում 194mg 121mg Tapioca
Ցինկ 1.15mg 0.35mg Reese's pieces
Պղինձ 0.41mg 0.012mg Reese's pieces
Մանգան 1.1mg 0.007mg Reese's pieces
Սելեն 0.8µg 2µg Tapioca
Վիտամին A 0IU 160IU Tapioca
Վիտամին A, RAE 0µg 47µg Tapioca
Վիտամին E 0.99mg Reese's pieces
Վիտամին D 0IU 34IU Tapioca
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.9µg Tapioca
Վիտամին C 0mg 0.7mg Tapioca
Վիտամին B1 0.18mg 0.03mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.22mg 0.143mg Reese's pieces
Վիտամին B3 6.06mg 0.075mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.61mg 0.277mg Reese's pieces
Վիտամին B6 0.11mg 0.033mg Reese's pieces
Folate, total 55µg 4µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.11µg 0.25µg Tapioca
Choline, total 28.7mg Reese's pieces
Վիտամին K 5.9µg Reese's pieces
Տրիպտոֆան 0.041mg Tapioca
Տրեոնին 0.13mg Tapioca
Իզոլեյցին 0.173mg Tapioca
Լեյցին 0.282mg Tapioca
Լիզին 0.228mg Tapioca
Մեթիոնին 0.073mg Tapioca
Ֆենիլալանին 0.139mg Tapioca
Վալին 0.192mg Tapioca
Հիստիդին 0.078mg Tapioca
Խոլեստերին 0mg 6mg Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 16.42g 0.991g Tapioca
Մոնոչհագեցած ճարպ 4.46g 0.452g Reese's pieces
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.88g 0.061g Reese's pieces

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's pieces Tapioca
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Reese's pieces
11%
Tapioca
Mineral Summary Score
56%
Reese's pieces
13%
Tapioca

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Tapioca
Tapioca is lower in Շաքար (difference - 53.25g)
Which food is lower in Նատրիում?
Tapioca
Tapioca is lower in Նատրիում (difference - 73mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tapioca
Tapioca is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 15.429g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in glycemic index?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is richer in minerals?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients
  2. Tapioca - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169612/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: