Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reese's pieces և Tootsie roll սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reese's pieces vs Tootsie roll infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +263.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +209.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +187.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +215.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2240.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +63.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -77.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +175%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +263.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +209.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +187.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +215.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2240.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +63.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -77.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +175%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +52.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +221.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2785.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +110.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +511.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +62.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +52.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +221.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2785.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +110.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1000%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +511.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +62.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +683.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +648.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +180.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +46.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +569%
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +683.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +648.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +180.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +46.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +569%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +131.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +606.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.1%
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +131.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +606.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reese's pieces Tootsie roll
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reese's pieces Tootsie roll Opinion
Զուտ ածխաջրեր 56.86g 87.63g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 12.46g 1.59g Reese's pieces
Ճարպեր 24.77g 3.31g Reese's pieces
Ածխաջրեր 59.86g 87.73g Tootsie roll
Կալորիականություն 497kcal 387kcal Reese's pieces
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 53.25g 56.32g Reese's pieces
Բջջանյութ(Fiber) 3g 0.1g Reese's pieces
Կալցիում 69mg 36mg Reese's pieces
Երկաթ 0.49mg 0.8mg Tootsie roll
Մագնեզիում 88mg 22mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 207mg 57mg Reese's pieces
Կալիում 359mg 116mg Reese's pieces
Նատրիում 194mg 44mg Tootsie roll
Ցինկ 1.15mg 0.4mg Reese's pieces
Պղինձ 0.41mg 0.13mg Reese's pieces
Մանգան 1.1mg 0.047mg Reese's pieces
Սելեն 0.8µg 2.2µg Tootsie roll
Վիտամին E 0.99mg 0.65mg Reese's pieces
Վիտամին B1 0.18mg 0.056mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.22mg 0.07mg Reese's pieces
Վիտամին B3 6.06mg 0.21mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.61mg 0.29mg Reese's pieces
Վիտամին B6 0.11mg 0.01mg Reese's pieces
Folate, total 55µg 9µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.11µg 0µg Reese's pieces
Choline, total 28.7mg Reese's pieces
Վիտամին K 5.9µg 9.6µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg Tootsie roll
Իզոլեյցին 0.06mg Tootsie roll
Լեյցին 0.11mg Tootsie roll
Լիզին 0.09mg Tootsie roll
Մեթիոնին 0.01mg Tootsie roll
Ֆենիլալանին 0.05mg Tootsie roll
Վալին 0.08mg Tootsie roll
Հիստիդին 0.03mg Tootsie roll
Խոլեստերին 0mg 2mg Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 16.42g 0.967g Tootsie roll
Մոնոչհագեցած ճարպ 4.46g 1.929g Reese's pieces
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.88g 0.266g Reese's pieces
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reese's pieces Tootsie roll
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Reese's pieces
8%
Tootsie roll
Mineral Summary Score
56%
Reese's pieces
17%
Tootsie roll

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 150mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 15.453g)
Which food is lower in Շաքար?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Շաքար (difference - 3.07g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is richer in minerals?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients
  2. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: