Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reesesticks և 100 grand bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reesesticks vs 100 grand bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +282.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +96%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +67.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +81%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +257.1%
հավասար Կալցիում - 76
հավասար Ցինկ - 0.99
հավասար Պղինձ - 0.185
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +282.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +96%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +67.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +81%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +257.1%
հավասար Կալցիում - 76
հավասար Ցինկ - 0.99
հավասար Պղինձ - 0.185

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +559.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +124.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1738.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +141.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +700%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +14.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +119%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +19%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +93.3%
հավասար Վիտամին K - 6.2
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 14% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +559.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +124.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1738.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +141.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +700%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +14.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +119%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +19%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +93.3%
հավասար Վիտամին K - 6.2

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +281.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +62.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +95.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +28.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +281.3%
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +281.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +62.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +95.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +28.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +281.3%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +79.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +237.2%
հավասար Հագեցած ճարպ - 11.9
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +79.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +237.2%
հավասար Հագեցած ճարպ - 11.9

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reesesticks 100 grand bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reesesticks 100 grand bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.08g 69.97g 100 grand bar
Սպիտակուցներ 9.53g 2.5g Reesesticks
Ճարպեր 31.34g 19.33g Reesesticks
Ածխաջրեր 55.38g 70.97g 100 grand bar
Կալորիականություն 521kcal 468kcal Reesesticks
Շաքար 40.33g 51.9g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 3.3g 1g Reesesticks
Կալցիում 70mg 76mg 100 grand bar
Երկաթ 1.3mg 0.34mg Reesesticks
Մագնեզիում 49mg 25mg Reesesticks
Ֆոսֆոր 144mg 86mg Reesesticks
Կալիում 295mg 163mg Reesesticks
Նատրիում 264mg 203mg 100 grand bar
Ցինկ 0.99mg 0.99mg
Պղինձ 0.2mg 0.185mg Reesesticks
Մանգան 0mg 0.172mg 100 grand bar
Սելեն 0.7µg 2.5µg 100 grand bar
Վիտամին A 58IU 127IU 100 grand bar
Վիտամին A, RAE 14µg 38µg 100 grand bar
Վիտամին E 2.77mg 0.42mg Reesesticks
Վիտամին C 0.6mg 0.7mg 100 grand bar
Վիտամին B1 0.13mg 0.058mg Reesesticks
Վիտամին B2 0.1mg 0.119mg 100 grand bar
Վիտամին B3 3.64mg 0.198mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.44mg 0.182mg Reesesticks
Վիտամին B6 0.08mg 0.016mg Reesesticks
Folate, total 40µg 5µg Reesesticks
Վիտամին B12 0.15µg 0.29µg 100 grand bar
Choline, total 28.2mg 24.6mg Reesesticks
Վիտամին K 5.9µg 6.2µg 100 grand bar
Խոլեստերին 6mg 12mg Reesesticks
Հագեցած ճարպ 13.21g 11.9g 100 grand bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 10.82g 6.039g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.68g 1.388g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reesesticks 100 grand bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reesesticks
11%
100 grand bar
Mineral Summary Score
32%
Reesesticks
26%
100 grand bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 11.57g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is richer in minerals?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Նատրիում (difference - 61mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.31g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients
  2. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: