Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reesesticks և Baby ruth սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reesesticks vs Baby ruth infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +48.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +106.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +14%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +53.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +18.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +37.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +257.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +48.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +106.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +14%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +53.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +18.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +37.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +257.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +197.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +124.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +191%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +32.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +90.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +156.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +21%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +23.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 20% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +197.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +124.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +191%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +32.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +90.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +156.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +21%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +23.8%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +76.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +45.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +77.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +17%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +336.9%
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +76.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +45.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +77.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +17%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +336.9%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +77.4%
հավասար Հագեցած ճարպ - 12.1
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +77.4%
հավասար Հագեցած ճարպ - 12.1

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reesesticks Baby ruth
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reesesticks Baby ruth Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.08g 62.8g Baby ruth
Սպիտակուցներ 9.53g 5.4g Reesesticks
Ճարպեր 31.34g 21.6g Reesesticks
Ածխաջրեր 55.38g 64.8g Baby ruth
Կալորիականություն 521kcal 459kcal Reesesticks
Շաքար 40.33g 54g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 3.3g 2g Reesesticks
Կալցիում 70mg 47mg Reesesticks
Երկաթ 1.3mg 0.63mg Reesesticks
Մագնեզիում 49mg 43mg Reesesticks
Ֆոսֆոր 144mg 94mg Reesesticks
Կալիում 295mg 249mg Reesesticks
Նատրիում 264mg 230mg Baby ruth
Ցինկ 0.99mg 0.72mg Reesesticks
Պղինձ 0.2mg 0.225mg Baby ruth
Մանգան 0mg 0.351mg Baby ruth
Սելեն 0.7µg 2.5µg Baby ruth
Վիտամին A 58IU 0IU Reesesticks
Վիտամին A, RAE 14µg 0µg Reesesticks
Վիտամին E 2.77mg 0.93mg Reesesticks
Վիտամին C 0.6mg 0mg Reesesticks
Վիտամին B1 0.13mg 0.058mg Reesesticks
Վիտամին B2 0.1mg 0.121mg Baby ruth
Վիտամին B3 3.64mg 1.251mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.44mg 0.333mg Reesesticks
Վիտամին B6 0.08mg 0.042mg Reesesticks
Folate, total 40µg 12µg Reesesticks
Վիտամին B12 0.15µg 0.06µg Reesesticks
Choline, total 28.2mg 34.9mg Baby ruth
Վիտամին K 5.9µg 2.3µg Reesesticks
Խոլեստերին 6mg 0mg Baby ruth
Տրանս ճարպ 0.05g Reesesticks
Հագեցած ճարպ 13.21g 12.1g Baby ruth
Մոնոչհագեցած ճարպ 10.82g 5.557g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.68g 2.638g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reesesticks Baby ruth
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reesesticks
12%
Baby ruth
Mineral Summary Score
32%
Reesesticks
31%
Baby ruth

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 13.67g)
Which food is richer in vitamins?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Նատրիում (difference - 34mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.11g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients
  2. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: