Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reesesticks և Molasses սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reesesticks vs Molasses infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +364.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +241.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +192.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +263.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +393.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +396.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -86%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +143.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +2442.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 62% 177% 173% 14% 130% 5% 8% 163% 200% 98%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +364.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +241.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +192.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +263.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +393.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +396.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -86%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +143.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +2442.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +217.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +4900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +291.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +112%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +82.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +737.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 11% 1% 18% 49% 155% 0% 0% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +217.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +4900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +291.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +112%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +82.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +737.5%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +31240%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +34.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1266.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +53.5%
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
75% 22% 3%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 74.73 գ
Ջուր: 21.87 գ
Այլ: 3.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +31240%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +34.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1266.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +53.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +33712.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +9260%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
18% 32% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.032 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.05 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +33712.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +9260%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reesesticks Molasses
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reesesticks Molasses Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.08g 74.73g Molasses
Սպիտակուցներ 9.53g 0g Reesesticks
Ճարպեր 31.34g 0.1g Reesesticks
Ածխաջրեր 55.38g 74.73g Molasses
Կալորիականություն 521kcal 290kcal Reesesticks
Ֆրուկտոզա 12.79g Molasses
Շաքար 40.33g 74.72g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 3.3g 0g Reesesticks
Կալցիում 70mg 205mg Molasses
Երկաթ 1.3mg 4.72mg Molasses
Մագնեզիում 49mg 242mg Molasses
Ֆոսֆոր 144mg 31mg Reesesticks
Կալիում 295mg 1464mg Molasses
Նատրիում 264mg 37mg Molasses
Ցինկ 0.99mg 0.29mg Reesesticks
Պղինձ 0.2mg 0.487mg Molasses
Մանգան 0mg 1.53mg Molasses
Սելեն 0.7µg 17.8µg Molasses
Վիտամին A 58IU 0IU Reesesticks
Վիտամին A, RAE 14µg 0µg Reesesticks
Վիտամին E 2.77mg 0mg Reesesticks
Վիտամին C 0.6mg 0mg Reesesticks
Վիտամին B1 0.13mg 0.041mg Reesesticks
Վիտամին B2 0.1mg 0.002mg Reesesticks
Վիտամին B3 3.64mg 0.93mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.44mg 0.804mg Molasses
Վիտամին B6 0.08mg 0.67mg Molasses
Folate, total 40µg 0µg Reesesticks
Վիտամին B12 0.15µg 0µg Reesesticks
Choline, total 28.2mg 13.3mg Reesesticks
Վիտամին K 5.9µg 0µg Reesesticks
Խոլեստերին 6mg 0mg Molasses
Հագեցած ճարպ 13.21g 0.018g Molasses
Մոնոչհագեցած ճարպ 10.82g 0.032g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.68g 0.05g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reesesticks Molasses
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reesesticks
18%
Molasses
Mineral Summary Score
32%
Reesesticks
103%
Molasses

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 34.39g)
Which food is lower in glycemic index?
Reesesticks
Reesesticks is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is cheaper?
Reesesticks
Reesesticks is cheaper (difference - $2)
Which food is richer in vitamins?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Molasses
Molasses is lower in Նատրիում (difference - 227mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Molasses
Molasses is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Molasses
Molasses is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 13.192g)
Which food is richer in minerals?
Molasses
Molasses is relatively richer in minerals

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients
  2. Molasses - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168820/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: