Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reesesticks և Oh henry սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reesesticks vs Oh henry infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +160%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +13.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +20.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +76.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +357.1%
հավասար Կալցիում - 69
հավասար Մագնեզիում - 51
հավասար Ֆոսֆոր - 140
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +160%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +13.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +20.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +76.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +357.1%
հավասար Կալցիում - 69
հավասար Մագնեզիում - 51
հավասար Ֆոսֆոր - 140

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +25.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +43%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +391.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +14.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +21%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +31.6%
հավասար Վիտամին B6 - 0.086
հավասար Folate, total - 44
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +25.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +43%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +391.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +14.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +21%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +31.6%
հավասար Վիտամին B6 - 0.086
հավասար Folate, total - 44

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +36.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +43.8%
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +36.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +43.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +95.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +72.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -27.3%
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +95.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +72.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -27.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reesesticks Oh henry
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reesesticks Oh henry Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.08g 63.6g Oh henry
Սպիտակուցներ 9.53g 7.7g Reesesticks
Ճարպեր 31.34g 23g Reesesticks
Ածխաջրեր 55.38g 65.5g Oh henry
Կալորիականություն 521kcal 462kcal Reesesticks
Շաքար 40.33g 46.2g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 3.3g 1.9g Reesesticks
Կալցիում 70mg 69mg Reesesticks
Երկաթ 1.3mg 0.5mg Reesesticks
Մագնեզիում 49mg 51mg Oh henry
Ֆոսֆոր 144mg 140mg Reesesticks
Կալիում 295mg 259mg Reesesticks
Նատրիում 264mg 193mg Oh henry
Ցինկ 0.99mg 1.19mg Oh henry
Պղինձ 0.2mg 0.353mg Oh henry
Մանգան 0mg 0.535mg Oh henry
Սելեն 0.7µg 3.2µg Oh henry
Վիտամին A 58IU 0IU Reesesticks
Վիտամին A, RAE 14µg 0µg Reesesticks
Վիտամին E 2.77mg 2.21mg Reesesticks
Վիտամին C 0.6mg 0mg Reesesticks
Վիտամին B1 0.13mg 0.149mg Oh henry
Վիտամին B2 0.1mg 0.121mg Oh henry
Վիտամին B3 3.64mg 2.545mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.44mg 0.539mg Oh henry
Վիտամին B6 0.08mg 0.086mg Oh henry
Folate, total 40µg 44µg Oh henry
Վիտամին B12 0.15µg 0.2µg Oh henry
Choline, total 28.2mg 37.1mg Oh henry
Վիտամին K 5.9µg 1.2µg Reesesticks
Խոլեստերին 6mg 7mg Reesesticks
Տրանս ճարպ 0.05g Reesesticks
Հագեցած ճարպ 13.21g 9.6g Oh henry
Մոնոչհագեցած ճարպ 10.82g 5.53g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.68g 2.706g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reesesticks Oh henry
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reesesticks
22%
Oh henry
Mineral Summary Score
32%
Reesesticks
42%
Oh henry

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 5.87g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Նատրիում?
Oh henry
Oh henry is lower in Նատրիում (difference - 71mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Oh henry
Oh henry is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.61g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients
  2. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: