Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Reesesticks և Whatchamacallit սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Reesesticks vs Whatchamacallit infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +15%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +75%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -11.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +130.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +68.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
հավասար Ֆոսֆոր - 138
հավասար Կալիում - 303
հավասար Սելեն - 0.7
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +15%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +75%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -11.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +130.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +68.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
հավասար Ֆոսֆոր - 138
հավասար Կալիում - 303
հավասար Սելեն - 0.7

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +118.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +47.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +69.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +37.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +131%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +110%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +146.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 16% 15%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 14% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +118.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +47.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +69.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +122.2%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +37.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +131%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +110%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +146.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +18.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +32.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +90%
հավասար Այլ - 2.01
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +18.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +32.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +90%
հավասար Այլ - 2.01

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +186.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +463.9%
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +186.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +463.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Reesesticks Whatchamacallit
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Reesesticks Whatchamacallit Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.08g 61.33g Whatchamacallit
Սպիտակուցներ 9.53g 8.04g Reesesticks
Ճարպեր 31.34g 23.68g Reesesticks
Ածխաջրեր 55.38g 63.23g Whatchamacallit
Կալորիականություն 521kcal 494kcal Reesesticks
Շաքար 40.33g 48.86g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 3.3g 1.9g Reesesticks
Կալցիում 70mg 118mg Whatchamacallit
Երկաթ 1.3mg 1.13mg Reesesticks
Մագնեզիում 49mg 28mg Reesesticks
Ֆոսֆոր 144mg 138mg Reesesticks
Կալիում 295mg 303mg Whatchamacallit
Նատրիում 264mg 299mg Reesesticks
Ցինկ 0.99mg 0.43mg Reesesticks
Պղինձ 0.2mg 0.12mg Reesesticks
Մանգան 0mg 0.33mg Whatchamacallit
Սելեն 0.7µg 0.7µg
Վիտամին A 58IU 134IU Whatchamacallit
Վիտամին A, RAE 14µg 38µg Whatchamacallit
Վիտամին E 2.77mg 1.27mg Reesesticks
Վիտամին C 0.6mg 0.9mg Whatchamacallit
Վիտամին B1 0.13mg 0.11mg Reesesticks
Վիտամին B2 0.1mg 0.21mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 3.64mg 2.47mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.44mg 0.26mg Reesesticks
Վիտամին B6 0.08mg 0.04mg Reesesticks
Folate, total 40µg 18µg Reesesticks
Վիտամին B12 0.15µg 0.37µg Whatchamacallit
Choline, total 28.2mg 25mg Reesesticks
Վիտամին K 5.9µg 4.3µg Reesesticks
Խոլեստերին 6mg 12mg Reesesticks
Տրանս ճարպ 0.12g Reesesticks
Հագեցած ճարպ 13.21g 17.04g Reesesticks
Մոնոչհագեցած ճարպ 10.82g 3.78g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 4.68g 0.83g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Reesesticks Whatchamacallit
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
24%
Reesesticks
21%
Whatchamacallit
Mineral Summary Score
32%
Reesesticks
32%
Whatchamacallit

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 8.53g)
Which food is lower in Նատրիում?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Նատրիում (difference - 35mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.83g)
Which food is richer in vitamins?
Reesesticks
Reesesticks is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients
  2. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: