Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rockfish և Lingcod սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rockfish vs Lingcod infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +17.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +62.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +13.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +19.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -14.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +34.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +100%
հավասար Կալցիում - 18
հավասար Մագնեզիում - 33
հավասար Ֆոսֆոր - 258
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 5.1% 14% 24% 106% 41% 12% 12% 14% 1.7% 416%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 5.4% 15% 24% 111% 49% 9.9% 16% 12% 3.4% 255%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +17.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +62.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +13.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +19.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -14.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +34.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +100%
հավասար Կալցիում - 18
հավասար Մագնեզիում - 33
հավասար Ֆոսֆոր - 258

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +62.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +25.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +262.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +29.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +114.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +43.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +161%
հավասար Folate, total - 10
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0.96% 8.8% 138% 0% 6.8% 52% 54% 24% 56% 7.5% 199% 43% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3.5% 0% 0% 0% 8.8% 32% 43% 52% 80% 7.5% 519% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +62.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +25.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +262.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +29.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +114.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +43.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +161%
հավասար Folate, total - 10

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +19.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +362.5%
հավասար Սպիտակուցներ - 22.64
հավասար Ջուր - 75.68
22% 75%
Սպիտակուցներ: 22.23 գ
Ճարպեր: 1.62 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 74.67 գ
Այլ: 1.48 գ
23% 76%
Սպիտակուցներ: 22.64 գ
Ճարպեր: 1.36 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 75.68 գ
Այլ: 0.32 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +19.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +362.5%
հավասար Սպիտակուցներ - 22.64
հավասար Ջուր - 75.68

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +26.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -39.3%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.447
31% 34% 35%
Հագեցած ճարպ: 0.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.466 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.485 գ
24% 41% 35%
Հագեցած ճարպ: 0.255 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.447 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.383 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +26.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -39.3%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.447

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rockfish Lingcod
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rockfish Lingcod Opinion
Սպիտակուցներ 22.23g 22.64g Lingcod
Ճարպեր 1.62g 1.36g Rockfish
Կալորիականություն 109kcal 109kcal
Կալցիում 17mg 18mg Lingcod
Երկաթ 0.36mg 0.41mg Lingcod
Մագնեզիում 33mg 33mg
Ֆոսֆոր 248mg 258mg Lingcod
Կալիում 467mg 560mg Lingcod
Նատրիում 89mg 76mg Lingcod
Ցինկ 0.43mg 0.58mg Lingcod
Պղինձ 0.041mg 0.035mg Rockfish
Մանգան 0.013mg 0.026mg Lingcod
Սելեն 76.2µg 46.8µg Rockfish
Վիտամին A 16IU 58IU Lingcod
Վիտամին A, RAE 5µg 17µg Lingcod
Վիտամին E 0.44mg Rockfish
Վիտամին D 183IU Rockfish
Վիտամին D (D2 + D3) 4.6µg Rockfish
Վիտամին B1 0.027mg 0.035mg Lingcod
Վիտամին B2 0.226mg 0.139mg Rockfish
Վիտամին B3 2.897mg 2.314mg Rockfish
Վիտամին B5 0.404mg 0.865mg Lingcod
Վիտամին B6 0.241mg 0.346mg Lingcod
Folate, total 10µg 10µg
Վիտամին B12 1.59µg 4.15µg Lingcod
Choline, total 78.7mg Rockfish
Տրիպտոֆան 0.296mg 0.254mg Rockfish
Տրեոնին 1.014mg 0.993mg Rockfish
Իզոլեյցին 1.06mg 1.043mg Rockfish
Լեյցին 1.835mg 1.84mg Lingcod
Լիզին 2.188mg 2.079mg Rockfish
Մեթիոնին 0.707mg 0.67mg Rockfish
Ֆենիլալանին 0.935mg 0.884mg Rockfish
Վալին 1.106mg 1.166mg Lingcod
Հիստիդին 0.502mg 0.667mg Lingcod
Խոլեստերին 61mg 67mg Rockfish
Տրանս ճարպ 0.025g Lingcod
Հագեցած ճարպ 0.42g 0.255g Lingcod
22:6 n-3 (DHA) 0.238g 0.13g Rockfish
20:5 n-3 (EPA) 0.107g 0.133g Lingcod
22:5 n-3 (DPA) 0.027g 0.018g Rockfish
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.466g 0.447g Rockfish
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.485g 0.383g Rockfish
20:2 n-6 c,c 0.005g Rockfish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rockfish Lingcod
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet Equal
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
45%
Rockfish
57%
Lingcod
Mineral Summary Score
64%
Rockfish
50%
Lingcod

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Rockfish
Rockfish is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Շաքար?
Lingcod
Lingcod is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Նատրիում?
Lingcod
Lingcod is lower in Նատրիում (difference - 13mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Lingcod
Lingcod is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.165g)
Which food is richer in minerals?
Lingcod
Lingcod is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rockfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175131/nutrients
  2. Lingcod - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174235/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: