Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rolo և 3 musketeers սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rolo vs 3 musketeers infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +168.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +41.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +59.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Ֆոսֆոր - 69
հավասար Նատրիում - 194
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +168.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +41.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +59.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
հավասար Ֆոսֆոր - 69
հավասար Նատրիում - 194

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
7
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +80.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +350%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +106.3%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +64.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +70%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +475%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
հավասար Վիտամին K - 2.9
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 11% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 7% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +80.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +350%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +114.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +106.3%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +64.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +10.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +70%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +475%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
հավասար Վիտամին K - 2.9

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +95.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +64.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +26.1%
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +95.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +64.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +26.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -40.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +19.2%
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -40.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +19.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rolo 3 musketeers
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rolo 3 musketeers Opinion
Զուտ ածխաջրեր 67.05g 76.27g 3 musketeers
Սպիտակուցներ 5.08g 2.6g Rolo
Ճարպեր 20.93g 12.75g Rolo
Ածխաջրեր 67.95g 77.77g 3 musketeers
Կալորիականություն 474kcal 436kcal Rolo
Շաքար 63.93g 66.89g Rolo
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 1.5g 3 musketeers
Կալցիում 145mg 54mg Rolo
Երկաթ 0.42mg 0.67mg 3 musketeers
Մագնեզիում 0mg 29mg 3 musketeers
Ֆոսֆոր 71mg 69mg Rolo
Կալիում 188mg 133mg Rolo
Նատրիում 188mg 194mg Rolo
Ցինկ 0mg 0.55mg 3 musketeers
Պղինձ 0mg 0.155mg 3 musketeers
Մանգան 0mg 0.16mg 3 musketeers
Սելեն 0µg 1.9µg 3 musketeers
Վիտամին A 121IU 67IU Rolo
Վիտամին A, RAE 34µg 20µg Rolo
Վիտամին E 1.1mg 0.98mg Rolo
Վիտամին C 0.9mg 0.2mg Rolo
Վիտամին B1 0.02mg 0.034mg 3 musketeers
Վիտամին B2 0.12mg 0.056mg Rolo
Վիտամին B3 0.04mg 0.23mg 3 musketeers
Վիտամին B5 0mg 0.231mg 3 musketeers
Վիտամին B6 0mg 0.015mg 3 musketeers
Folate, total 0µg 4µg 3 musketeers
Վիտամին B12 0.33µg 0.16µg Rolo
Choline, total 20.1mg 12.2mg Rolo
Վիտամին K 3.2µg 2.9µg Rolo
Խոլեստերին 12mg 5mg 3 musketeers
Տրանս ճարպ 0g 0.129g Rolo
Հագեցած ճարպ 14.542g 8.646g 3 musketeers
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.104g 2.373g 3 musketeers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.265g 0.316g 3 musketeers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rolo 3 musketeers
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Rolo
8%
3 musketeers
Mineral Summary Score
13%
Rolo
23%
3 musketeers

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Rolo
Rolo is lower in Շաքար (difference - 2.96g)
Which food is lower in Նատրիում?
Rolo
Rolo is lower in Նատրիում (difference - 6mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.896g)
Which food is richer in minerals?
3 musketeers
3 musketeers is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients
  2. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: