Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rolo և Apple crisp սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rolo vs Apple crisp infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +314.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +153.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +141%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -46.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +95.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +314.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +153.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +141%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -46.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +95.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Rolo
5
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +189.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +48.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +144.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +315%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2015%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +28.1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 11% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 0% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +189.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +48.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +144.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +315%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2015%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +28.1%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +190.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +510.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +120.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +34.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1267.6%
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +190.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +510.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +120.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +34.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1267.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +57.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +331.7%
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +57.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +331.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rolo Apple crisp
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rolo Apple crisp Opinion
Զուտ ածխաջրեր 67.05g 29.44g Rolo
Սպիտակուցներ 5.08g 1.75g Rolo
Ճարպեր 20.93g 3.43g Rolo
Ածխաջրեր 67.95g 30.84g Rolo
Կալորիականություն 474kcal 161kcal Rolo
Շաքար 63.93g 19.68g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 1.4g Apple crisp
Կալցիում 145mg 35mg Rolo
Երկաթ 0.42mg 0.82mg Apple crisp
Մագնեզիում 0mg 8mg Apple crisp
Ֆոսֆոր 71mg 28mg Rolo
Կալիում 188mg 78mg Rolo
Նատրիում 188mg 351mg Rolo
Ցինկ 0mg 0.18mg Apple crisp
Պղինձ 0mg 0.071mg Apple crisp
Մանգան 0mg 0.13mg Apple crisp
Սելեն 0µg 3.5µg Apple crisp
Վիտամին A 121IU 142IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 34µg 29µg Rolo
Վիտամին E 1.1mg 0.38mg Rolo
Վիտամին C 0.9mg 2.2mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.02mg 0.083mg Apple crisp
Վիտամին B2 0.12mg 0.081mg Rolo
Վիտամին B3 0.04mg 0.846mg Apple crisp
Վիտամին B5 0mg 0.092mg Apple crisp
Վիտամին B6 0mg 0.04mg Apple crisp
Folate, total 0µg 16µg Apple crisp
Վիտամին B12 0.33µg 0µg Rolo
Choline, total 20.1mg Rolo
Վիտամին K 3.2µg 4.1µg Apple crisp
Խոլեստերին 12mg 0mg Apple crisp
Հագեցած ճարպ 14.542g 0.685g Apple crisp
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.104g 1.334g Rolo
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.265g 1.144g Apple crisp

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rolo Apple crisp
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Rolo
9%
Apple crisp
Mineral Summary Score
13%
Rolo
18%
Apple crisp

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Rolo
Rolo is lower in Նատրիում (difference - 163mg)
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 44.25g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 13.857g)
Which food is richer in minerals?
Apple crisp
Apple crisp is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients
  2. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: